:شماره تماس 
 :واتس اپ کلیک کنید

بیرینگ ها و مجموعه بیرینگ ها با روغن جامد

بیرینگ ها و مجموعه بیرینگ ها با روغن جامد

در بیشتر کاربردها گریس ها وروغن های معمولی روانکار رضایت بخشی برای بیرینگ بوده و عمر قابل  قبولی  به دست می دهند  ولی در شرایط که امکان دسترسی برای روانکاری مجدد وجود نداشته و یا جلوگیری از ورود آلودگی اهمیت  زیادی  دارد، روغن های جامد،‌انتخاب  سوم برای روانکاری بوده که راه حل مناسبی برای این شرایط می باشند .زیرا روانکاری  برای کل  عمر بیرینگ را تضمین کرده و از ورود آلودگی  ها جلوگیری می کنند .
روغن های جامد برای بالا برهای خارج  از ساختمان در جرثقیل و Traverses وچیدمان شفت های عمودی  و یا در  چیدمان  های که امکان دسترسی برای روانکاری مجدد وجود  ندارد،‌ بسیار  مناسب میباشند .
بیرینگ ها ومجموعه بیرینگ ها با روغن جامد
اکثر بلبیرینگ ها ورولر بیرینگ ها (شکل زیر) و مجموعه بیرینگ ها را میتوان را روغن جامد تولید کرد. این بیرینگ ها دارای پسوند  w64 در شماره فنی خود می باشند .

 

 

بیرینگ هایی که دارای قفسه های پلی  آمید یا برنجی ماشینکاری شده با حجم بزرگ می باشند،‌ برای روغن جامد  مناسب  نمی باشند  همچنین  بیرینگ های توریدال CARB نیز برای روغن جامد مناسب نمی باشند زیرا خاصیت جابجایی محوری خود را از دست خواهند داد .