:شماره تماس 
 :واتس اپ کلیک کنید

بيرينگ ها براي چيدمان هاي پيش بار شده

بيرينگ ها براي چيدمان هاي پيش بار شده

براي كاربردهاي خاص، بيرينگ‌هاي تكي با جفتي توليد مي‌شوند كه براي تنظيم ساده و مطمئن ساخته شده‌اند و يا در طي فرآيند ساخت به صورت جفت شده ساخته دشه‌اند به طوري كه بعد از نصب، يك مقدار مشخص از پيش‌‌بار را به دست مي‌دهند. اين بيرينگ شامل،
رولربيريگ‌هاي مخروطي مطابق مشخصات CL7C براي پنيون اتومبيل و چيدمان بيرينگ‌هاي ديفرانسيل بوده و جزئيات بيشتر در بخش «رولربيرينگ‌هاي مخروطي يك رديفه» آورده شده است.
بلبيرينگ يك رديفه تماس زاويه‌اي براي استفاده جفتي (بخش «بلبيرينگ‌هاي تماس زاويه‌اي يك رديفه» )
رولربيرينگ‌هاي مخروطي يك رديفه جفت شده، براي مثال در جعبه دنده‌هاي صنعتي (بخش «رولربيرنگ‌هاي مخروطي يك رديفه جفت شده» )
بلبيرينگ‌هاي شيار عميق يك رديفه جفت شده (بخ بلبيريگ‌هاي شيار عميق يك رديفه، ).