:شماره تماس 
 :واتس اپ کلیک کنید

بيرينگ ها براي نصب جفتي چند منظوره

بيرينگ ها براي نصب جفتي چند منظوره

بيرينگ‌ها براي نصب جفتي چند منظوره به صورت خاصي توليد مي‌شوند. به طوري كه پس از نصب به صورت جفتي (با هر تركيبي)، بدون نياز به لايي فلزي تنظيم و يا تجهيزات مشابه، لقي داخلي يا پيش بار معيني به دست آمده و توزيع بار در بيرينگ‌ها يكنواخت است. بيرينگ‌ها براي نصب جفتي چند منظوره در شماره فني خود داراي پسوندي مي‌باشندكه لقي داخلي (CA ، CB و CC ) و يا پيش بار (GA ، GB و GC ) را قبل از نصب نشان مي‌دهد.
هنگام سفارش اين بيرينگ‌ها بايد تعداد بيرينگ‌هاي تكي لازم و نه تعداد جفت‌هاي مورد نياز، ذكر شود.
بيرينگ‌هاي جفتي در شرايطي كه ظرفيت حمل بار يك بيرينگ كم باشد. (چيدمان پشت سر هم) و يا بار تركيبي و بار محوري از دو جهت  اعمال مي‌شود، چيدمان‌هاي جلوبه جلو و پشت به پشت استفاده مي‌شوند.
در چيدمان پشت سر هم (الف) خطوط نيرو موازي هستند و بارهاي شعاعي و محوري به طور مساوي بين بيرينگ‌ها تقسيم مي‌شوند. البته مجموعه دو بيرينگ فقط بار محخوري را در يك جهت تحمل مي‌كند. در صورتي كه بار محوري در جهت مخالف نيز اعمال شود و يا بار تركيبي وجود داشته باشد، بيرينگ سومي بايد در مقابل جفت پشت‌سر هم قرار گيرد.

(الف)      


خطوط بار در چيدمان پشت به پشت (ب) به سمت محور بيرينگ واگرا مي‌شوند. بار محوري در اين چيدمان از هر دو جهت تحمل مي‌شود (در هر جهت توسط يك بيرينگ) اين چيدمان سفتي نسبتاً بالايي ايجاد مي‌كند و مي‌تواند ممان خمشي را نيز تحمل كند.

(ب)


خطوط بار در چيدمان جلو به جلو (ج) به سمت محور بيرينگ همگرا مي‌شوند. بار محوري در اين چيدمان از هر دو جهت تحمل مي‌شود ( در هر جهت توسط يك بيرينگ). سفتي اين چيدمان مانند چيدمان پشت به پشت نبوده و براي تحمل ممان خمشي زياد مناسب نيست.

(ج)                


بيرينگ‌ها براي نصب جفتي چند منظوره را مي‌توان در چيدمان‌هايي با بيرينگ‌هاي تكي نيز استفاده كرد. در اين شرايط نيز داراي مزايايي نسبت به بيرينگ‌هاي تكي مي‌باشند، زيرا اكثر اين بيرينگ‌ها از كلاس SKF اكسپلورر بوده كه داراي دقت بالا، ظرفيت تحمل بار بيشتر و قابليت كار در سرعت‌هاي بالاتر مي‌باشند.

(د)