:شماره تماس 
 :واتس اپ کلیک کنید

بيرينگ ها با حفاظ فلزي

بيرينگ ها با حفاظ فلزي

طرح اصلي بيرينگ‌ها با شيار جازني و با حفاظ فلزي در يك يا دو طرف بيرينگ كه با پسوندهاي Z و 2Z در شماره فني مشخص مي‌شوند، نيز موجود مي‌باشند. حفاظ فلزي با سطح داخلي رينگ داخلي تشكيل يك شكاف باريك مي‌دهد.(شكل زير)
 بيرينگ‌ها در سري ابعادي 217 و 314 از گريس با غليظ كننده پلي‌اوره با غلظت 2 مطابق با معيار NLGI پر شده‌اند. اين بيرينگ‌ها مي‌توانند در محدوده دماي  30oc-تا  150oc+بكار روند. لزجت روغن پايه در 100oc  برابر12.2mm2/s  و در دماي  40ocبرابر   115mm2/s است.
 بيرينگ‌هاي بزرگ‌تر محتوي گريس با كيفيت‌تر با غليظ كننده ليتيمي و كلاس غلظت 3 مطابق معيارNLGI مي‌باشند، كه مي‌توانند در محدوده دماي  30oc-تا  120oc+ بكار روند. لزجت روغن پايه در  40ocبرابر98mm2/s  در 100oc برابر 9.4mm2/s  است.
 ميزان گريس بين 25 تا 35 درصد فضاي خالي بيرينگ است و بيرينگ‌ها براي كل دوره عمر خود گريس كاري شده و نياز به تعمير و نگهداري ندارند. اين بيرينگ‌ها قبل از نصب نبايد شسته شده و تا دماي بيش از80oc  گرم شوند.