تماس بگیرید:

(021) 33990405
(031) 36643546

بیرینگ های NO Wear طرح L7DA

بیرینگ های NO Wear طرح L7DA

بیرینگ های No Wear طرح  L7DA دارای  اجزای  غلتنده و سطح غلتش رینگ داخلی پوشش داده شده می باشند شکل زیر این طرح برای کاربرد هایی که مقاومت در برابر سایش ناشی از ذرات ساینده لازم است و یا بار سنگین وجود دارد ،‌توصیه می شود.