:شماره تماس 
 :واتس اپ کلیک کنید

بیرینگ های NO Wear طرح L5DA

بیرینگ های NO Wear طرح L5DA

بیرینگ ها No Wear طرح  l5DA بیشترین مصرف را در بین این نوع بیرینگ ها دارند. این بیرینگ ها دارای اجزای غلتنده شکل زیر پوشش داده شده می باشند و برای کاربرد هایی که در آنها بیرینگ تحت بار کم تا متوسط  قرار می گیرد و ارتعاش وجود دارد،‌ توصیه می شوند .