:شماره تماس 
 :واتس اپ کلیک کنید

بيرينگ هاي INSOCOAT با پوشش رينگ داخلي

بيرينگ هاي INSOCOAT با پوشش رينگ داخلي

بيرينگ هاي INSOCOAT با پوشش رينگ داخلي
بيرينگ هاي INSOCOAT با پوشش سطح داخلي رينگ داخلي (شكل زير) مقاومت الكتريكي بيشتري در برابر عبور جريان الكتريكي ايجاد مي كنند. زيرا به علت سطح پوشش كوچك تر داراي امپدانس بيشتر مي باشند. اين بيرينگ ها با پسوند  VL2071 درشماره فني  بيرينگ مشخص مي شوند 
 
انواع ديگر بيرينگ ها INSOCOAT
اگر محدوده استاندارد بلبيرينگ هاي شيار عميق و رولر بيرينگ هاي استوانه اي INSOCOAT براي يك كاربرد كافي  نباشند،‌ مي توان ابعاد و انواع ديگر بيرينگ ها را با پوشش حداكثر 30µm اكسيد آلومينيوم بر روي رينگ خارجي سفارش داد.