تماس بگیرید:

(021) 33990405
(031) 36643546

بيرينگ هاي كلاس SKF اكسپلورر

بيرينگ هاي كلاس SKF اكسپلورر

كليه بيرينگهاي  CARB با كلاس عملكرد SKF اكسپلورر توليد مي شوند .