شماره تماس : 02133990405 - 03136643546

بيرينگ هاي كلاس SKF اكسپلورر

بيرينگ هاي كلاس SKF اكسپلورر

كليه بيرينگهاي  CARB با كلاس عملكرد SKF اكسپلورر توليد مي شوند .