:شماره تماس 
 :واتس اپ کلیک کنید

بیرینگ های کف گرد

 

بلبیرینگ‌های کف‌گرد

 


یک طرفه
 با واشر نشیمنگاه تخت (Flat Housing Washer) (50)
با واشر نشیمنگاه کروی (Sphered Housing Washer)
با (51) یا بدون واشر تکیه‌گاه

دو طرفه
 با واشرهای نشیمنگاه تخت (52)
 با واشرهای نشیمنگاه کروی
  با (53) یا بدون واشرهای تکیه‌گاه

 

  50   51
 52  53 
بلبیرینگ کف‌گرد تماس زاویه‌ای
 

بیرینگ‌های دقیق
یک طرفه
طرح اصلی برای نصب تکی (54)
طرح برای نصب جفتی چند منظوره
مجموعه چند بیرینگ جفت شده (55)
دو طرفه
طرح استاندارد (56)
طرح برای سرعت‌های بالا (57)


 

    54  55 
  56  57 

 
رولربیرینگ استوانه‌ای کف‌گرد
یک طرفه
یک ردیفه (58)
دو ردیفه (59)
اجزای تشکیل دهنده
مجموعه قفسه و رولرهای استوانه‌ای کف‌گرد
واشرهای شفت و نشیمنگاه
 

    58  59 

 رولربیرینگ سوزنی کف‌گرد
یک طرفه (60)
مجموعه قفسه و رولرهای سوزنی کف‌گرد
واشرهای مسیر غلتش (Raceway Washers)
واشرهای کف‌گرد (Thrust Washer)


 

 60

 


رولربیرینگ کروی کف‌گرد
یک طرفه (61)
 

61 

 رولربیرینگ مخروطی کف‌گرد
یک طرفه
 با یا بدون (62) درپوش
 بیرینگ‌های Screw Down
دو طرفه (63)
 

 

   62 63