:شماره تماس 
 :واتس اپ کلیک کنید

بيرينگ هاي مختلط

بيرينگ هاي مختلط

بيرينگ هاي مختلط داراي رينگ هاي فولادي واجزاي غلتنده از جنس نيتريد سيليكون (si3N4) گريد  بيرينگ مي باشند علاوه بر خاصيت  عايق بودن  الكتريكي ،‌بيرينگ هاي مختلط داراي توانايي كاركرد در سرعت  بالا بوده  وعمر بيشتري  به بيرينگ هاي فولادي دراكثر كاربردها دارند .
 خاصيت  عايق بودن يكي از ويژگي هاي مهم نيتريد  سيليكون است. اين موضوع باعث  جلوگيري از عبور  جريان  الكتريكي  و صدمات  ناشي از آن  شده و عمر  بيرينگ افزايش مي يابد .
 چگالي  نيتريد سيليكون تنها 40% چگالي  فولاد  بيرينگ است بنابراين  اجزاي غلتنده  وزن واينرسي كم تري  دارند و لذا تنش  در قفسه  هنگام  راه اندازي  وتوقف ناگهاني  كم تر  و  اصطكاك  نيز در سرعت هاي بالا به طور قابل ملاحظه  كم تر  است اصطكاك كم تر به معني دماي  كاركرد  كم تر وعمر بيشتر روانكار است .بنابر دلايل فوق بيرينگ هاي  مختلط براي سرعت هاي بالا مناسب هستند .

 در شرايط  روانكاري ناكافي،‌سايشي  بين  نيتريد سيليكون وفولاد ايجاد نمي شود بنابراين بيرينگ هاي  مختلط در شرايط سخت ديناميكي  يا شرايط روانكاري با لزجت  كم (K<1) دوام بيشتري دارند براي بيرينگ هاي  مختلط در شرايطي كه  K<1 است ،‌از K=1 درمحاسبات  عمر استفاده مي شود . بيرينگ هاي مختلط در شرايط روانكاري با موادي كه تشكيل  فيلم  روانكاري با ضخامت  فوق العاده  كم نظير  مبردها را مي دهند ،‌ بخوبي كار مي كند و مي توان تجهيزات  بدون روغن oil-free را طراحي   نمود ولي در انتخاب جنس  مواد لازم است  دقت بيشتري  شود
 نيتريد  سيليكون داراي سختي  و  مدول  الاسيتسيته بيشتري  از فولاد  است كه باعث افزايش سفتي  و عمر بيرينگ درمحيط هاي آلوده مي شود . نتيريد سيليكون همچنين داراي  ضريب انبساط حرارتي كم تر از فولاد  مي باشد كه  باعث  حساسيت كم تر آنها به توزيع  دما در بيرينگ شده ومي توان بيش بار را با دقت بيشتري در آنها كنترل كرد .