تماس بگیرید:

(021) 33990405
(031) 36643546

بيرينگ هاي مختلط دقيق

بيرينگ هاي مختلط دقيق

 محدوده توليدات براي اين بيرينگ ها شامل
- بلبيرينگ هاي تماس زاويه مختلط دقيق
-  رولربيرينگ هاي استوانه اي مختلط دقيق و
-  بلبيرينگ هاي تماس زاويه اي كف گرد مختلط دقيق يك طرفه ودوطرفه ،‌مي باشد.
 بلبيرينگ هاي مختلط تماس زاويه اي يك رديفه يا دو رديفه وچهار نقطه تماس نيز با سفارش قابل توليد مي باشد.