:شماره تماس 
 :واتس اپ کلیک کنید

بيرينگ هاي مختلط دقيق

بيرينگ هاي مختلط دقيق

 محدوده توليدات براي اين بيرينگ ها شامل
- بلبيرينگ هاي تماس زاويه مختلط دقيق
-  رولربيرينگ هاي استوانه اي مختلط دقيق و
-  بلبيرينگ هاي تماس زاويه اي كف گرد مختلط دقيق يك طرفه ودوطرفه ،‌مي باشد.
 بلبيرينگ هاي مختلط تماس زاويه اي يك رديفه يا دو رديفه وچهار نقطه تماس نيز با سفارش قابل توليد مي باشد.