:شماره تماس 
 :واتس اپ کلیک کنید

بیرینگ های شعاعی

بلبیرینگ شیار عمیق (Deep Groove Ball Bearing)

 


یک ردیفه، با یا بدون شیار جازنی ساچمه‌ها (Filling Slot)
 طرح اصلی باز (1)
 با حفاظ فلزی
 با آب‌بند تماسی (2)
 با شیار محیطی، با یا بدون خار فنری
یک ردیفه با مقطع باریک/ ثابت (Fixed Section)
 طرح اصلی باز (3)
 با آب‌بند تماسی
دو ردیفه (4)

 

 1  2
 3  4

  

بلبیرینگ تماس زاویه‌ای (Angular Contact Ball Bearing)
یک ردیفه
 طرح اصلی برای نصب تکی
 طرح برای نصب جفتی چند منظوره (Universal Matching) (5)
یک ردیفه دقیق [1] (High Precision)
 طرح اصلی برای تصب تکی (6)
 طرح برای نصب جفتی چند منظوره
 مجموعه بیرینگ‌های جفت شده (Matched Bearing Sets)
 دو ردیفه
با رینگ داخلی یک تکه (7)
 طرح اصلی باز
 با حفاظ فلزی
 با آب‌بند تماسی
 با رینگ داخلی دو تکه
 بلبیرینگ چهار نقطه تماس (8)

 5  6
 7   

بلبیرینگ خودتنظیم (Self-Aligning Ball Bearing)
با رینگ داخلی استوانه‌ای یا مخروطی (Tapered Bore)
 طرح اصلی باز (9)
 با آب‌بند تماسی (10)
با رینگ داخلی بیرون‌زده (Extended Inner Ring) (11)

 

9  10
 

11