:شماره تماس 
 :واتس اپ کلیک کنید

بيرينگ هاي جفت شده

بيرينگ هاي جفت شده

در چيدمان‌هايي كه يك بيرينگ براي تحمل بار كافي نمي‌باشند يا وقتي كه لازم است شفت از دو طرف با لقي مشخص مهار شود، از بلبيرينگ‌هاي شيار عميق جفت شده استفاده مي‌شود. بيرينگ‌هاي جفت شده مي‌توانند به صورت پشت سر هم، پشت به پشت يا جلو به جلو چيده شوند، كه بستگي به نيازهاي چيدمان دارد. بيرينگ‌ها هنگام ساخت جفت مي‌شوند لذا پس ازنصب بار به طور يكنواخت بين بيرينگ‌ها تقسيم شده و نياز به استفاده از لايي فلزي يا تجهيزات مشابه براي تنظيم نمي‌باشد.