:شماره تماس 
 :واتس اپ کلیک کنید

بیرینگ های بدون سایش No Wear

بیرینگ های بدون سایش No Wear

امروزه بهره وری (productivity) به معنی سرعت بیشتر ،‌دمای کارکرد بالاتر و کاهش تعمیرات  است،‌ بیرینگ ها باید از مرزهایی که درگذشته در آن  محدود بودند فراتر روند کاربرد های  جدید و پیشرفته به بیرینگ هایی با کیفیت خاص نیاز دارند که بتوانند تحت شرایط خاص که احتمال سایش،‌روانکاری  مرزی ،‌ تغییرات ناگهانی بار ،‌بار کم  ویا دمای  بالا وجود دارد ،‌بخوبی  کار کنند .
برای تحمل این شرایط  کارکرد  سطوح تماس بیرینگ ها را میتوان با لایه ای از سرامیک کم اصطکاک  پوشش داد. این پوشش که با نام تجاری  No Wear ®به وسیله skf برای رولر بیرینگ ها توسعه داده شده است ودر انحصار شرکت  SKF می باشد .


 

بیرینگ های No Wear®
بیرینگ های بدون سایش در شرایط  کارکرد سخت که بیرینگ های معمولی جوابگو نمی باشند ،‌ بکار می روند این بیرینگ ها  در شرایطی که روانکار کافی نیست ،‌ تغییرات ناگهانی بار ،‌ سرعت  وارتعاش  وجود دارد . عمر  بیشتر نسبت به بیرینگ های معمولی  دارند 
بیرینگ های  No Wear® بدون تغییرات زیاد طراحی  راه حل   جدیدی  برای کاربرد هایی که دارای شرایط  سخت می باشند  بوده و آزادی عمل را برای  طرح های جدید به دست می دهند این بیرینگ ها در شرایط  کارکرد خاص در  کاربردهایی نظیر ماشین آلات  کاغذ سازی ،‌کشتی ها،‌ سکوهای نفتی،‌ فن ها،‌ کمپرسورها،‌ پمپ وموتور های  هیدرولیکی مناسب بودن خود به اثبات  رسانده اند .
اکثر بلبیرینگ ها  ورولر بیرینگ ها را می توان  با طرح  No Wear که در زیر و در جدول زیر شرح داده شده اند تولید کرد. طرح های دیگر بنا به سفارش ساخته می شوند.