:شماره تماس 
 :واتس اپ کلیک کنید

بيرينگ هاي با حفاظ فلزي

بيرينگ هاي با حفاظ فلزي

بيرينگ‌ها با حفاظ فلزي و پسوند 2Z در شماره فني در دو طرح متفاوت توليد مي‌شوند. حفاظ فلزي از جنس ورق فولادي در بيرينگ‌هاي كوچك يك شكاف باريك با سطح داخلي رينگ داخلي ايجاد مي‌كند.

(شكل الف)    

 

بيرينگ‌هاي بزرگ‌تر و همه بيرينگ‌هاي كلاس SKF اكسپورر داراي فرورفتگي در سطح داخلي رينگ داخلي مي‌باشند كه حفاظ فلزي در اين شيار گسترش مي‌يابد شكل ب.

(شكل ب)     


بيرينگ‌ها با حفاظ فلزي براي كاربردهايي كه در آنها رينگ داخلي دوران مي‌كند، مناسب هستند. در صورت دوران رينگ خارجي در سرعت بالا ممكن است گريس از داخل بيرينگ خارج شود.


بيرينگ‌ها با آب‌بند تماسي
بيرينگ‌ها با آب‌بند تماسي كه پسوند 2RS1 را در شماره فني خود دارند، مجهز به آب‌بند از جنس لاستيك اكريلونيتريل بوتادين (NBR ) تقويت شده با ورق فلزي مي‌باشند كه در درون فرورفتگي سطح داخلي رينگ گسترش يافته است.شكل زير لبه آب‌بند به سطح مقابل بر روي رينگ داخلي فشار كمي اعمال مي‌كند تا عمل آب‌بند بهتر انجام گيرد. آب‌بند در درون فرورفتگي رينگ خارجي قرار گرفته و در جاي خود محكم مي‌شود. دماي كاركرد مجاز براي اين نوع آب‌بند از 40oc-  تا 100oc+ است ولي مي‌توانند براي مدت كم تا دماي 120oc  نيز كار كنند.
در شرايط كاركرد سخت (نظير سرعت يا دماي بالا) گريس ممكن است از بيرينگ‌هاي آب‌بند شده خارج شود. در كاربردهايي كه اين موضوع ممكن است مشكل‌ساز شود، لازم است تمهيداتي در طراحي در نظر گرفته شود.

 


بيرينگ‌ها با رينگ داخلي دو تكه
علاوه بر طرح استاندارد، بيرينگ‌هاي تماس زاويه‌اي دو رديفه با رينگ داخلي دو تكه نيز موجود مي‌باشند اين بيرينگ‌ها تعداد ساچمه بيشتري دارند و ظرفيت حمل بار آنها بخصوص در جهت محوري زياد است.(شكل زير)

 

بيرينگ‌هاي سري 33D
بيرينگهاي سري 33D شكل الف داراي زاويه تماس  45o بوده و مشخصه داخلي خاصي دارندكه مي‌توانند بار محوري زيادي را در دو جهت تحمل كنند. اين بيرينگ‌ها تفكيك‌پذير بوده و مي‌توان رينگ خارجي به همراه مجموعه قفسه و ساچمه‌ها را مستقل از نيمه‌هاي رينگ داخلي نصب كرد.

(شكل الف)    
بيرينگ‌هاي سري 33 DNRCBM
بيرينگ‌هاي سري 33DNRCBM (شكل ب) داراي زاويه تماس40o و شيار محيطي بر روي رينگ خارجي به همراه خار فنري بوده كه ثابت كردن محوري آنها را در فضاي كم نشيمنگاه امكان‌پذير مي‌كند. اين بيرينگ براي كاركرد در شرايطي كه در پمپ‌هاي گريز از مركز وجود دارد طراحي شده‌اند ولي مي‌توانند در كاربردهاي ديگر نيز بكار روند. اين بيرينگ‌ها تفكيك‌پذير نمي‌باشند.

(شكل ب)