:شماره تماس 
 :واتس اپ کلیک کنید

بيرينگ هاي باز (بدون آب بند)

بيرينگ هاي باز (بدون آب بند)

رولربيرينگ‌هاي كروي در چندين طرح مختلف كه به سري و ابعاد بيرينگ بستگي دارند، توليد مي‌شوند.
اخلاف طرح‌هاي مختلف در
• محل قرارگيري رينگ راهنماي شناور (Floating Guide Ring )
• طراحي رينگ داخلي و قفسه مي‌باشد.
اين طرح‌ها در زير شرح داده شده‌اند 
 

 

CC,C(J) 

دو قفسه فولادي نوع پنجره‌اي، رينگ داخلي بدون لبه و رينگ راهنما نسبت به رينگ داخلي مركز شده است.

 

ECC(J),EC(J) 

دو قفسه فولادي نوع پنجره‌اي، رينگ داخلي بدون لبه رينگ راهنما مركز شده نسبت به رينگ داخلي و مجموعه رولرهاي تقويت شده.

 

CA 

قفسه برنجي يك تكه ماشينكاري شده نوع چنگكي دوبل، لبه‌هاي مهار كننده بر روي رينگ داخلي و رينگ راهنما مركز شده نسبت به رينگ داخلي .

 

CAF 

مشابه CA اما با قفسه فولادي  

 

 

ECAC,ECA 

قفسه برنجي يك تكه مشاينكاري شده نوع چنگكي دوبل، لبه‌هاي مهار كننده بر روي رينگ داخلي، رينگ راهنما مركز شده نسبت به رينگ داخلي و مجموعه رولرهاي تقويت شده.

 

 

ECAF 

مشابه ECA اما با قفسه‌ فولادي  

 

براي بيرينگ‌ها با قطر داخلي d>65mmدو قفسه فولادي نوع پنجره‌اي،رينگ داخلي بدون لبه و رينگ راهنما مركز شده نسبت به قفسه.

 

CAFA 

قفسه فولادي يك تكه ماشينكاري شده نوع چنگكي دوبل مركز شده بر روي رينگ خارجي، لبه‌هاي مهار كننده بر روي رينگ داخلي و رينگ راهنماي مركز شده نسبت به رينگ داخلي شكل زير

 

CAMA 

مشابه CAFA اما با قفسه برنجي.

 

كليه رولربيرينگ‌هاي كروي بجز در چند مورد با رينگ داخلي استوانه‌اي و مخروطي توليد مي‌شوند. بيرينگ‌ها با رينگ داخلي مخروطي
• در سري‌هاي 240 ، 241 ، 248 و 249 داراي مخروط 1:30 با پسوند K در شماره فني بيرينگ و
• در ديگر سري‌ها، با مخروط 1:12 ، با پسوند K در شماره فني بيرينگ‌ ، توليد مي‌شوند. 

 

 

 

 شيار محيطي و سوراخ‌هاي روانكاري
براي روانكاري مؤثر بيرينگ، رولربيرينگ‌هاي كروي داراي امكانات زير مي‌باشند.
• يك شيار محيطي و سه سوراخ روانكاري در رينگ خارجي پسوند W33 در شماره فني بيرينگ و يا
شكل زير


• سه سوراخ روانكاري در رينگ خارج، پسوند W20 در شماره فني بيرينگ


رولربيرينگ‌هاي كروي طرح E به صورت استاندارد داراي شيار محيطي و سه سوراخ روانكاري مي‌باشند لذا پسوند W33 از شماره فني اين بيرينگ‌ها حذف شده است.