:شماره تماس 
 :واتس اپ کلیک کنید

بيرينگ هاي آب بند شده

بيرينگ هاي آب بند شده

بعضي از رولربيرينگ‌هاي كروي با آب‌بند تماسي در دو طرف بيرينگ نيز توليد مي‌‌شود. آب‌بندها كه با ورق فولادي تقويت شده‌اند، از جنس لاستيك‌هاي مقاوم به روغن و سايش زير توليد مي‌شوند.
لاستيك اكريلونيتريل بوتادين (NBR )، پسوند 2CS در شماره فني بيرينگ
• لاستيك اكريلونيتريل بوتادين هيدروژنه (HNBR )، پسوند 2CS5 در شماره فني بيرينگ

آب‌بند‌ها در فرورفتگي رينگ خارجي نصب مي‌شوند. در بيرينگ‌هاي كوچك آب‌بند در فرورفتگي قرار مي‌گيرد شكل زير ولي در بيرينگ‌هاي بزرگ آب‌بند نياز به رينگ نگهدارنده دارد.آب‌بندها داراي دو لبه تماس مي‌باشد كه با سطح غلتش رينگ داخلي در تماس بوده و آب‌بندي مؤثري را ايجاد مي‌كنند. (شكل زير)


بيرينگ‌هاي آب‌بند محتوي گريس نوع EP مي‌باشند كه مشخصات آورده شده است. اين بيرينگ‌ها نبايد قبل از نصب شسته و تا دماي بيشتر از  گرم شوند. (جدول زير)

 

بيرينگ‌هاي آب‌بند شده در صورتي كه دماي كاركرد از 70oc  بيشتر نباشد و سرعت از  50% سرعت حدي در بيرينگ‌ها كم‌تر باشد، نياز به روانكاري مجدد ندارند. وقتي دما و سرعت بالا باشند روانكاري مجدد با گريس مشابه با غليظ كننده ليتيمي(جدول) توصيه مي‌شود.
در اين شرايط بايد نوار پليمري كه در رينگ خارجي سوراخ‌هاي روانكاري را پوشانده است قبل از نصب برداشته شود.(شكل)

 

توجه كنيد كه فقط مقدار كمي گريس براي روانكاري بيرينگ‌هاي آب‌بند شده نياز است. گريس بايد به آرامي از طريق سوراخ‌هاي موجود در رينگ خارجي به بيرينگ تزريق شود. (در شرايطي كه بيرينگ در حال كار است) در حين تزريق گريس نبايد فشار زيادي اعمال شود تا آب‌بندها صدمه نبينند.
طرح‌داخلي بيرينگ‌هاي آب‌بند شده مشابه بيرينگ‌هاي باز است. ابعاد خارجي نيز مشابه مي‌باشد، بجز براي بيرينگ‌هاي سري‌هاي 222 و 223 كه پهن‌تر از بيرينگ‌هاي باز بوده و داراي شماره سري BS2-22 و BS2-23 مي‌باشند.
بيرينگ‌هاي آب‌بند شده به صورت استاندارد با رينگ داخلي استوانه‌اي ساخته مي‌شوند. ولي اكثر بيرينگ‌هاي سري BS2-22 با رينگ داخلي مخروطي نيز موجود مي‌باشند.
كليه بيرينگ‌هاي آب‌شده را مي‌توان با رينگ داخلي مخروطي نيز توليد كرد. براي جلوگيري از  تماس پله شفت با آب‌بندها در فاصله حداقل 1mm تا2mm ، قطر پله شفت نبايد ازي d a max بيشتر باشد.


در صورتي كه لازم است بيرينگ بر روي شفت با مهره قفل كننده در جهت محوري مهار شود استفاده از مهره نوع KMFE (شكل زير)و يا قرار دادن يك رينگ مياني بين بيرينگ و مهره توصيه مي‌شود.