:شماره تماس 
 :واتس اپ کلیک کنید

بيرينگ هاي آب بند شده

بيرينگ هاي آب بند شده

اكثر بيرينگ‌هاي طرح استاندارد با آب‌بند و حفاظ فلزي نيز توليد مي‌شوند.(ماتريس 1) بيرينگ‌هاي سري‌هاي 32A  و 33A از گريس با غليظ كننده ليتيمي و كلاس غلظت 3 مطابق معيار NLGI پر شده‌اند. اين بيرينگ‌ها داراي پسوند MT33 در شماره فني مي‌باشند. اين گريس خواص خوردگي خوبي داشته و مي‌تواند در محدوده دماي30oc-  تا  120oc+ بكار رود. لزجت روغن پايه آن در 40oc برابر 98mm2/s و در 100oc  برابر 9.4mm2/s است.
مشخصات گريس در بيرينگ‌هاي سري 52A و 53A در شده است.
بيرينگ‌هاي آب‌بند شده براي كل عمر خود روانكاري شده‌اند و نياز به تعمير و نگهداري ندارند. اين بيرينگ‌ها قبل از نصب نبايد شسته و تا دماي بيشتر 80oc گرم شوند.