:شماره تماس 
 :واتس اپ 

بيرينگ هاي آب بند شده

بيرينگ هاي آب بند شده

بيشتر بيرينگ‌هاي شيار عميق از فولاد ضد زنگ با حفاظ فلزي نيز موجود بوده و بعضي از آنها با آب‌بند تماسي نيز توليد مي‌شوند. بيرينگ‌ها با حفاظ فلزي و آب‌بند در دو طرف براي كل مدت سرويس گريس زده شده‌اند و نياز به تعمير و نگهداري ندارند. اين بيرينگ‌ها قبل از نصب نبايد شسته شوند و يا تا دماي بالاتر از80oc  گرم شوند. دو نوع مختلف گريس استاندارد در اين بيرينگ‌ها بكار رفته است كه نوع گريس بستگي به ابعاد بيرينگ دارد. گريس استاندارد در شماره فني بيرينگ مشخص نمي‌شود. گريس 25 تا 35 درصد فضاي خالي در بيرينگ را پر مي‌‌كند.
بلبيرينگ‌هاي شيار عميق از فولاد ضد زنگي كه اغلب در ماشين‌آلات صنايع غذايي استفاده مي‌شوند محتوي گريس غيرسمي بوده و با پسوند VT378 در شماره بيرينگ مشخص مي‌شوند. اين گريس
* مطابق با ملزومات راهنماي بخش «21 CFR 178. 3570 » قانون FDA (اداره دارو و مواد غذايي آمريكا US Food and Drug Administration ) مي باشد و
* توسط USDA ( اداره كشاورزي ايالات متحده United States Department of
Agricalture ) براي استفاده در طبقه H1 (تماس موردي با مورد غذايي) تأييد شده است.


بيرينگ‌ها با حفاظ فلزي
بيرينگ‌ها با حفاظ فلزي با پسوند 2Z در شماره فني بيرينگ مشخص شده و داراي حفاظ‌‌هايي از جنس فولاد ضد زنگ مي‌باشند.(شكل زير) حفاظ‌هاي فلزي با سطح داخلي رينگ داخلي تشكيل يك شكاف آب‌بندي مي‌دهند. لذا مي‌توان اين بيرينگ‌ها را در دما و سرعت بالا نيز بكار برد. بيرينگ‌ها با حفاظ فلزي را بايد براي كاربردهايي كه در آنها رينگ داخلي دوران مي‌كند بكار برد. در صورت دوران رينگ خارجي احتمال نشتي گريس در سرعت‌هاي بالا وجود دارد.بيرينگ‌ها با آب‌بند تماسي
بيرينگ‌ها با آب‌بند تماسي با پسوند 2RS1 در شماره فني بيرينگ مشخص مي‌شوند. اين بيرينگ‌ها داراي آب‌بند از جنس لاستيك اكريلونيتريل بوتادين (NBR ) مقاوم به سايش و روغن كه توسط يك ورقه فلزي تقويت شده است، مي‌باشند.(شكل زير) دماي مجاز كاركرد اين آب‌بندها از40oc-   تا 100oc+ بوده و براي مدت كوتاهي نيز مي‌تواند در دماي 120oc+  نيز كار كنند. آب‌‌بندها از نوع تماسي بوده و لبه آب‌بند با سطح داخلي رينگ داخلي در تماس است. آب‌بندها در فرورفتگي رينگ خارجي قرار گرفته به طوري كه محل استقرار آنها نيز آب‌بند است.


در شرايط دشوار نظير سرعت و يا دماي بالا گريس ممكن است به بيرون نشت كند. در كاربردهايي كه اين نشتي مشكل‌ساز است بايد هنگام طراحي اين موضوع در نظر گرفته شود.