:شماره تماس 
 :واتس اپ 

بيرينگ هاي آب بند شده

بيرينگ هاي آب بند شده

بيرينگ‌هاي شيار عميقي كه كاربرد بيشتري دارند، با آب‌بند يا حفاظ فلزي در يك طرف يا دو طرف نيز توليد مي‌شوند. جزئيات مربوط به مناسب بودن انواع آب بندها براي شرايط كاركرد متفاوت در جدول 1 آورده شده است.

 

 

بيرينگ‌هاي آب‌بند شده با سري‌هاي پهناي 622، 623و 630 براي كاركرد طولاني بدون نياز به تعمير و نگهداري مناسب مي‌باشند. همچنين بيرينگ‌هاي ICOSTM كه مجهز به آب‌بند شعاعي هستند براي شرايط  آب‌بند سخت استفاده مي‌شوند.

بيرينگ‌ها با آب‌بند يا حفاظ فلزي در دو طرف، محتوي گريس بوده و نياز به تعمير و نگهداري ندارند. اين بيرينگ‌ها قبل از نصب نبايد شسته شده و تا دماي بيشتر از 80oگرم شوند. بيرينگ‌هاي شيار  عميق وابسته به ابعاد بيرينگ با يكي از گريس‌هاي استاندارد كه در جدول زيرآورده شده است، پر شده‌اند.

 

 

Diameter Outside diameter, mm
Series D≥30mm   

30≥D< 62mm

D > 62mm
  d<10mm

d ≥10mm

   

8, 9 LHT23 LT10 MT47 MT33
0, 1, 2, 3 MT47 MT47 MT47 MT33

 

گريس استاندارد در شماره فني بيرينگ نشان داده نمي‌شود. ميزان گريس 25 تا 35 درصد فضاي خالي بيرينگ است.

بلببرينگ‌ها شيار عميق آب‌بند با گريس‌هاي خاص زير نيز توليد مي‌شود.

 • گريس GJN براي دماي بالا (بيرينگ‌ها با D?62mm)
 • گريس GXN براي دماي بالا
 • گريس GWB براي محدوده دماي وسيع
 • گريس LHT23 براي محدوده دماي وسيع و كاركرد بدون سر و صدا (براي بيرينگ‌هاي كه استاندارد نمي‌باشند.)
 • گريس LT20 براي دماي پايين


مشخصات فني گريس‌هاي مختلف در جدول3 آورده شده‌اند.

 

 

 

 

 


بيرينگ هاي با حفاظ فلزي
بيرينگ‌ها با حفاظ فلزي كه داراي پسوند Z يا 2Z هستند در يك يا دو طرح، وابسته به سري و ابعاد بيرينگ توليد مي‌شوند.(شكل 2)

 

 

حفاظ‌هاي فلزي از ورق فولادي ساخته مي‌شوند و معمولاً داراي دنباله استوانه‌اي به منظور ايجاد يك شيار طولاني با پيشاني رينگ داخلي (الف)، هستند بعضي از انواع حفاظ‌ها اين دنباله را ندارند (ب).

بيرينگ‌ها با حفاظ فلزي در كاربردهايي كه در آنها رينگ داخلي دوران مي‌كنند بكار مي‌روند زيرا دوران رينگ خارجي در سرعت‌هاي بالا ممكن است موجب خروج گريس از بيرينگ شود.                       

 

بيرينگ‌ها با آب‌بند كم اصطكاك
بلبرينگ‌هاي شيار  عميق با آب‌بند كم اصطكاك داراي پسوند‌هاي RSL و 2RSL يا RZ و 2RZ مي‌باشند و وابسته به سري ابعاد بيرينگ در سه طرح زير ساخته مي‌شوند.شكل3

 

 

 • بيرينگ‌هاي سري 60، 62 و 63 تا قطر خارجي mm 25 با آب‌بند RSL
 • بيرينگ‌هاي سري 60، 62 و 63 با قطر خارجي mm 25 تا mm 52 با آب‌بند RSL
 • بيرينگ‌هاي ديگر با آب‌بند RZ


اين نوع آب‌بندها بدون تماس بوده و يك شكاف باريك با سطح استوانه‌اي شانه رينگ داخلي يا فرورفتگي آن تشكيل مي‌دهند. به همين دليل بيرينگ‌ها با آب‌بند كم اصطكاك را مي‌توان در سرعت‌هاي مشابه بيرينگ‌ها با حفاظ فلزي بكار برد ولي آب‌بند آنها عملكرد بهتري دارد.

اين آب‌بندهاي كم اصطكاك از جنس لاستيك اكريلو نيتريل بوتادين (NBR ) كه به سايش و روغن مقاوم است ساخته شده و با ورق فولادي تقويت شده‌اند. دماي مجاز كاركرد اين نوع آب‌بند 40o- تا 100o+ مي‌باشد. ولي مي‌توان از آنها براي مدت كوتاه در دماي  120oc+نيز استفاده كرد.
 

بيرينگ‌ها با آب‌بندهاي تماسي
بيرينگ‌ها با آب‌بند تماسي داراي پسوندهاي RSH و 2RSH يا RS1 و 2RS1 مي‌باشند و در چهار طرح مختلف زير وابسته به سري و ابعاد بيرينگ ساخته مي‌شوند. (شكل4)

 


 

 

 • بيرينگ‌هاي سري 60، 62 و 63 تا قطر خارجي mm 25 با آب‌بند نوع RSH
 • بيرينگ‌هاي سري 60، 62 و 63 با قطر خارجي mm 25 تا mm 52 با آب‌بند نوع RSH
 • ديگر بيرينگ‌ها با آب‌بند RS1 و رينگ داخلي با سطح استوانه‌‌اي شامل مقابل آب‌بند، كه اندازة آن در جداول بيرينگ‌ها با d1 نشان داده شده است و يا رينگ داخلي با فرورفتگي در شانه، طرح (د) كه اندازه آن در جداول بيرينگ‌ها با d2 نشان داده شده است.


آب‌بند‌ها در درون فرورفتگي رينگ خارجي نصب شده و بدون تغيير شكل رينگ خارجي اين محل را بخوبي آب‌بندي مي‌كنند. آب‌بندهاي استاندارد از جنس لاستيك اكريلونيتريل بوتادين (NBR ) بوده كه با ورق فولادي تقويت مي‌شوند. دماي مجاز كاركرد اين آب‌بندها از40oc-  تا 100oc+مي‌باشد. ولي براي مدت كوتاه مي‌توانند در دماي120oc+ نيز كار كنند.
وقتي بيرينگ‌هاي آب‌بند شده در شرايط بد نظير سرعت بالا يا دماي بالا كار مي‌كنند گريس آنها ممكن است از سمت رينگ داخلي به خارج نشت كند. در اين شرايط بايد تمهيدات خاصي در طراحي چيدمان در نظر گرفته شود.