:شماره تماس 
 :واتس اپ کلیک کنید

بيرينگ هاي آب بند شده در برابر روغن ICOS TM

بيرينگ هاي آب بند شده در برابر روغن ICOS TM

آب‌بند نوع ICOSTM توسط SKF طراحي شده است. بيرينگ‌ها با اين نوع آب‌بند در شرايطي كه بيرينگ‌هاي آب‌بند ديگر جوابگو نمي‌باشند، بكار مي‌روند. يك بيرينگ ICOSTM شامل يك بلبيرينگ شيار عميق سري 62 و يك آب‌بند شعاعي است.(شكل زير) اين بيرينگ‌ها فضاي كم‌تري نسبت به تركيب يك بيرينگ و آب‌بند شعاعي مي‌گيرند و براحتي نصب مي‌شوند. همچنين نياز به ماشينكاري شفت با دقت بالا نمي‌باشد زيرا لبه آب‌بند در مقابل سطح داخلي شانه رينگ داخلي قرار مي‌گيرد. آب‌بند شعاعي از جنس لاستيك اكريلونيتريل بوتادين (NBR ) بوده، كه داراي لبه موجي تحت فشار فنر (Loaded Waveseal Lip Spring ) است. دماي كاركرد آب‌بند از  40oc- تا 100oc+ است و براي مدت كوتاه مي‌تواند در دماي 120oc+ نيز كار كنند. حد سرعت اين بيرينگ‌ها به سرعت مجاز محيطي آب‌بند شعاعي بستگي دارد كه براي اين نوع بيرينگ m/s 14 است.

 
بيرينگ‌ها با شيار محيطي
بلبرينگ‌هاي شيار عميق با شيار محيطي به علت نصب آسان در نشيمنگاه به كمك خار فنري (رينگ نگهدارنده)(شكل زير) طراحي چيدمان بيرينگ‌ها را ساده مي‌كنند.

ابعاد خار فنري مناسب در جداول بيرينگ‌ها به همراه شماره فني آن آورده شده‌اند، ولي مي‌توانند به صورت مجزا يا نصب شده بر روي بيرينگ سفارش شوند.(شكل زير)


• بيرينگ‌ باز (بدون آب‌بند)، با پسوند N در شماره فني بيرينگ
• بيرينگ‌ باز با خار فنري، با پسوند NR در شماره فني بيرينگ
• بيرينگ با حفاظ فلزي Z در يك طرف و شيار محيطي به همراه خارفنري در سمت ديگر، با پسوند ZNR در شماره فني بيرينگ
• بيرينگ با حفاظ فلزي Z در دو طرف و شيار محيطي به همراه خار فنري، پسوند 2ZNR در شماره فني بيرينگ