:شماره تماس 
 :واتس اپ کلیک کنید

بیرینگهای آب بندی شده

بیرینگ های آب بندی شده

انواع مختلفی از بیرینگ‌ها با حفاظ فلزی و یا آب‌بند تماسی در یک یا دو طرف بیرینگ تولید می شوند. این بیرینگ‌ها یک راه‌حل اقتصادی برای اکثر مسائل آب‌بندی می‌باشند که صرفه‌جویی در فشا نیز می‌شوند. بیرینگ‌ها با حفاظ فلزی و یا آب‌بندی تماسی در دو طرف محتوی گریس بوده و نیاز به تعمیر و نگهداری ندارند. طرح آب‌بندها در بخش مربوط به هر نوع بیرینگ آورده شده است.

بیرینگ‌ها با حفاظ فلزی
بیرینگ‌ها با حفاظ فلزی ‌(شکل 48) در چیدمان‌هایی استفاده می‌شوند که آلودگی زیاد نمی‌باشدو خطر وجود آب و بخار وجود ندارد. همچنین در کاربردهایی که کاهش اصطکاک به سرعت یا دمای کارکرد لازم می‌باشد نیز از حفاظ فلزی استفاده می‌شود.


حفاظ فلزی از فولاد ساخته می‌شوند و
• با سطح داخلی رینگ داخلی یک شیار طولانی ایجاد می‌کنند (الف) یا
• یک آب‌بندی شیاردار مؤثر به همراه فرورفتگی ایجاد شده در سطح داخلی رینگ‌ها بیرینگ ایجاد می‌کنند (ب).


بیرینگ با آب‌بند تماسی
بیرینگ‌ها با آب‌بند تماسی که برای سادگی بیرنگ‌های آب‌بند شده گفته می‌شوند، در کاربردهایی به کار می‌روند که در آن‌ها آلودگی در حد متوسط بوده، رطوبت یا اسپری آب و ... وجود داشته و عمر زیاد بدون نیاز به تعمیر و نگهداری لازم باشد.
محدوده وسیعی از آب‌بندها برای این بیرینگ‌های مختلف تولید می‌شوند (شکل زیر) بستگی به نوع و یا ابعاد بیرینگ یکی از طرح‌های زیر برای سطح مقابل آب بند به کار می‌رود.
• سطح داخلی رینگ داخلی (الف) و یا فرورفتگی موجود در سطح  داخلی رینگ داخلی (ب و ج) و یا
• سطح کناری پله ایجاد شده در رینگ داخلی (د و ه) و یا رینگ خارجی (و)
برای بلبیرینگ‌های شیار عمیق دو نوع آب‌بند دیگر نیز طراحی شده‌اند (شکل 50) که عبارتند از،


• آب‌بند کم اصطکاک (الف، ب، ج) که بدون تماس بوده و در شرایطی که نیاز به آب‌بندی مؤثر ولی با اصطکاک کم می‌باشد،‌به کار می‌روند.
• آب‌بند شعاعی فنر دارنوع Waveseal‌(د) که در یک سمت به کار می‌رود و به همراه بیرینگ تشکیل یک بیرینگ   برای آب‌بندی روغن را می‌دهد.
‌آب‌بند‌های فوق معمولاً از جنس الاستومر ساخته می‌شوند که به وسیله ورق فولادی تقویت می‌شود. وابسته به سری، ابعاد و نیازهای هر کاربرد آب‌بندها معمولاً از جنس
• لاستیک اکریلو نیتریل بوتادین (NBR)
• لاستیک اکریلونیتریل بوتادین هیدروژنه (HNBR)
• لاستیک فلورو (FKM)
• پلی یورتان AU
ساخته می‌شوند.
انتخاب جنس مناسب برای آب‌بند به دما و نوع روانکار بستگی دارد. برای اطلاعات بیشتر به بخش «جنس‌آب‌بندها» مراجعه کنید.