:شماره تماس 
 :واتس اپ کلیک کنید

بيرون آوردن بيرينگ ها با رينگ داخلي استوانه اي

بيرون آوردن بيرينگ ها با رينگ داخلي استوانه اي

بيرون آوردن سرد
 بيرينگ‌هاي كوچك را مي‌توان با ضربات چكش از طريق ابزاري واسطه كه با پيشاني ريگ تماس دارد و يا ترجيحاً با استفاده از يك پولي كش (Puller) بيرون آورد. شاخك‌هاي پولي كش بايد پشت پيشاني رينگي كه قرار است بيرون كشيده شود و يا اجزاي مجاور آن  (شكل زير)، نظير رينگ شياردار قرارگيرند. عمليات بيرون كشيدن در موارد زير ساده‌تر مي‌شود

 
سوراخ‌هاي رزرو شده اي در پيشاني‌هاي نشيمنگاه براي استفاده از پيچ‌هاي بيرون كشنده، تعبيه شده باشد (شكل21).


معمولاً نيروي بيشتري براي بيرون آوردن بيرينگ‌هاي بزرگ‌تر كه به صورت تداخلي نصب شده اند لازم است (خصوصاً بعد از مدت طولاني كاركرد و ايجاد خوردگي اصطكاكي) استفاده از روش تزريق روغن به طور قابل ملاحظه‌اي بيرون آوردن بيرينگ را ساده‌ مي‌كند. لازمه اين روش در نظر گرفتن سوراخ‌ها و شيارهاي لازم در هنگام طراحي چيدمان مي‌باشد (شكل22).بيرون آوردن گرم
گرمكن‌هاي القايي خاصي براي بيرون آوردن رينگ‌هاي بدون لبه و با يك لبه رولربيرينگ‌هاي استوانه‌اي موجود مي‌باشند. اينگرمكن‌هاي رينگ را بدون گرمشدن شفت گرم كرده و با انبساط آن رينگ به راحتي بيرون آورده مي‌شود. گرمكن‌هاي القايي الكتريكي(شكل23) داراي يك يا چند كويل مي‌باشند كه به كمك جيان متناوب گرم مي‌شوند.

 

هنگام كاركرد اين گرمكن‌ها رينگ حالت مغناطيسي (آهنربايي) پيدا مي‌كند، لذا لازم است كه در پايان عمليات خاصيت مغناطيسي رينگ گرفته شود. استفاده از تجهيزات الكتريكي بيرون آوردن براي بيرينگ‌هاي كوچكي كه مكرراً نصب و بيرون آورده مي‌شوند از نظر اقتصادي با صرفه مي‌باشد.
هنگامي كه لازم است رينگ داخلي بدون لبه و يا با يك لبه رولربيرينگ‌ها استوانه‌اي يا ريگ داخلي بيرينگ‌هاي بزرگ (تا قطر داخليmm 400) بيرون آورده شود مي‌توان از ابزار ارزان‌تري كه به بيرون كش حرارتي (thermo-Withdrawal) رينگ معروف است استفاده كرد.اين ابزار يك رينگ شيار را مي باشد كه از جنس آلياژ سبك است.