:شماره تماس 
 :واتس اپ کلیک کنید

بلبيرينگ هاي چهار نقطه تماس

بلبيرينگ هاي چهار نقطه تماس

بلبيرينگ‌هاي چهار نقطه تماس از انواع بلبيرينگ تماس زاويه‌اي يك رديفه مي‌باشند، كه سطوح غلتش آنها به شكلي طراحي شده كه مي‌تواند بار محوري را از هر دو جهت تحمل كند. بار شعاعي نيز تا نسبتي از بار محوري توسط اين بلبيرينگ‌ها قابل تحمل است. اين بيرينگ‌ها فضاي محوري بسيار كم‌تري نسبت به بيرينگ‌هاي دو رديفه اشغال مي‌كنند.