:شماره تماس 
 :واتس اپ کلیک کنید

بلبیرینگ های شیار عمیق برای دماهای بالا

بلبیرینگ های شیار عمیق برای دماهای بالا

 بلبیرینگ های شیار عمیق برای دماهای  بالا و پایین مطابق  با طرح بیرینگ های استاندارد  شیار عمیق  یک ردیفه  تولید می شوند . این بیرینگ ها شیار  جازنی  ساچمه  نداشته و می توانند علاوه بر بار شعاعی  بار محوری  متوسط را  نیز تحمل  کنند لقی  داخلی زیاد وقفسه  خاص از مشخصه  های این  بیرینگ ها  می باشند لقی  داخلی بیشتر از 4 برابر لقی C5 از گریپاژ این نوع بیرینگ ها حتی وقتی  به طور ناگهانی سرد می شوند ،‌جلوگیری می کند . تمام سطح  بیرینگ وحفاظ فلزی  توسط فسفات  منگنز (Manganese phosphated) پوشش داده شده اند  که از خوردگی  سطوح جلوگیری  و خواص  حرکتی  بیرینگ را بهبود  می دهد .
 بلبیرینگ های شیار  عمیق  برای دماهای  بالا دارای  رینگ داخلی استوانه ای  می باشند  ودر پنج  طرح مختلف  که در  زیر شرح داده  شده اند تولید میشود .


طرح VA201 برای کاربرد های عمومی
بیرینگ های  طرح VA201 آب بند نبوده  و دارای   قفسه  پرسکاری  شده فولادی  هستند این بیرینگ ها با مخلوط پلی الکالین گلایکول وگرافیت (Polyalkylene Glycol/Graphit) که می تواند در دمای  40oc- تا 250oc+ بکار برده شوند ،‌روانکاری  می شوند  . در دماهای بالاتر از200oc+  روانکاری خشک مناسب است .

 

طرح 2Z/VA201 با حفاظ فلزی

بیرینگ های طرح 24/VA201 (شکل زیر) دارای طرح مشابهی با بیرینگ های  VA201 می باشند ،‌ولی دو طرف بیرینگ دارای حفاظ فلزی است به طوری که  از ورود آلودگی های جامد به داخل  بیرینگ جلوگیری می کنند. به علاوه این بیرینگ ها دو برابر طرح VA201 محتوی  مخلوط پلی الکالین گلایکول وگرافیت می باشند این بیرینگ ها برای کاربردهای غیر دورانی توصیه  نمی شوند .


 

طرح 2Z/VA208 برای شرایط  سخت
این بیرینگ ها (شکل زیر) دارای  قفسه های گرافیتی چند تکه  می باشند که می توانند در محدوده دمای  150oc- تا 350oc+ بکار برده شوند. تکه های گرافیتی ساچمه ها را از هم جدا کرده وعمل  روانکاری را انجام می دهند  این بیرینگ ها دارای دو حفاظ فلزی  می باشند که ضمن راهنمایی محوری تکه های قفسه در مسیر خود از ورود الودگی های جامد به بیرینگ جلوگیری می کنند مقدار کمی پودر گرافی از قفسه در هنگام دوران بیرینگ کند شده که روانکاری مناسبی برای بیرینگ ایجاد می کند
مزیت دیگر این بیرینگ ها مضر نبودن آنها برای محیط  زیست است . هیچ گونه گاز  یا بخار خطرناکی ،‌ حتی در دماهای بالا ،‌از این بیرینگ تولید نمی شود .


 

طرح 2Z/VA228 برای بدترین  شرایط
بیرینگ های طرح 2Z/VA228 (شکل زیر) با کیفیت ترین بیرینگ ها برای دمای بالا می باشند .این بیرینگ ها دارای قفسه نوع Coronet از گرافیت خالص می باشند که این بیرینگ ها را برای کاربردها در بدترین شرایط دمای مناسب می کند.باقفسه طرحCorontمی توان به سرعت 100 r/min با این بیرینگ ها دست یافت.
جنبه های دیگر این بیرینگ ها مشابه طرح VA208است.


طرح 2Z/VA216برای محیط های خورنده
برای چیدمان های که محیط آنها خورنده است بیرینگ ها طرح 2Z/VA216 توصیه می شوند. این بیرینگ ها از گریس کرم مانند سفید (Creamy-white) ،چند منظوره بر پایه مخلوط روغن پلی اتر فلوراید شده (Fluorized polyether) وPTFE پر شده اند وبرای محدوده  دمای40oc- تا 230oc+ مناسب می باشند طرح این بیرینگ ها مشابه طرح 2z/va201 است . در شرایط طبیعی،‌بین 25% تا35% فضای خالی بیرینگ از گریس پر شده است ولی می توان مقدار گریس  را بنا به  سفارش افزایش داد. (شکل زیر)