:شماره تماس 
 :واتس اپ کلیک کنید

بلبيرينگ هاي تماس زاويه اي دو رديفه

بلبيرينگ هاي تماس زاويه اي دو رديفه

محدوده استاندارد بلبيرينگ هاي تماس زاويه‌اي دو رديفه شامل طرح‌هاي زير است.


* طرح اصلي بيرينگ‌ها (شكل الف)


* بيرينگ هاي آب‌بند شده (شكل ب)


* بيرينگ‌ها با رينگ داخلي دو تكه (شكل ج)