:شماره تماس 
 :واتس اپ کلیک کنید

بلبيرينگ هاي تماس زاويه اي يك رديفه

بلبيرينگ هاي تماس زاويه اي يك رديفه

بلبيرينگ‌هاي تماس زاويه‌اي يك رديفه بار محوري را فقط در يك جهت تحمل مي‌كنند. اين بيرينگ‌ها عموماً نسبت به بيرينگ ديگر ي تنظيم مي‌شوند.