:شماره تماس 
 :واتس اپ کلیک کنید

بلبرينگ هاي شيار عميق دو رديفه

بلبرينگ هاي شيار عميق دو رديفه

 بلبيرينگ هاي شيار عميق دو رديفه براي كاربردهايي كه ظرفيت حمل بار بيرينگ‌هاي يك رديفه كافي نمي‌باشد، بكار مي‌روند. براي قطر داخلي و خارجي مشابه، بلبيرينگ‌هاي دو رديفه كمي پهناي بيشتري نسبت به بلبيرينگ‌هاي يك رديفه دارند اما ظرفيت حمل بار آنها به طور قابل ملاحظه‌اي بيشتر از بيرينگ‌هاي يك رديفه سري‌هاي 62 و 63 است.