تماس بگیرید:

(021) 33990405
(031) 36643546

بلبرينگ هاي شيار عميق دو رديفه

بلبرينگ هاي شيار عميق دو رديفه

 بلبيرينگ هاي شيار عميق دو رديفه براي كاربردهايي كه ظرفيت حمل بار بيرينگ‌هاي يك رديفه كافي نمي‌باشد، بكار مي‌روند. براي قطر داخلي و خارجي مشابه، بلبيرينگ‌هاي دو رديفه كمي پهناي بيشتري نسبت به بلبيرينگ‌هاي يك رديفه دارند اما ظرفيت حمل بار آنها به طور قابل ملاحظه‌اي بيشتر از بيرينگ‌هاي يك رديفه سري‌هاي 62 و 63 است.