:شماره تماس 
 :واتس اپ 

بلبرينگ هاي شيارعميق يك رديفه با شيار جا زني ساچمه

بلبرينگ هاي شيارعميق يك رديفه با شيار جا زني ساچمه

محدوده استاندارد اين نوع بيرينگ شامل،
*بيرينگ باز در طرح اصلي،
* بيرينگ با حفاظ فلزي و
* بيرينگ با شيار محيطي مي‌باشد.