:شماره تماس 
 :واتس اپ 

بلبرينگ هاي شيارعميق يك رديفه

بلبرينگ هاي شيارعميق يك رديفه

بلبرينگ‌هاي شيار عميق يك رديفه كاربردهاي زيادي دارند. مشخصه‌هاي اين بلبيرينگ‌ها طراحي ساده، تفكيك‌ناپذير بودن، مناسب بودن آن براي سرعت‌هاي بالا و خيلي زياد، محكم بودن در حين كار و عدم نياز به تعمير و نگهداري مي‌باشند.
شيار عميق در سطح غلتش و هم‌خواني دقيق بين اين شيار و ساچمه‌ها اين بلبيرينگ را قادر مي‌سازد كه بار محوري را از هر دو جهت به همراه بار شعاعي حتي در سرعت‌هاي بالا، تحمل كند.

 بلبيرينگ‌هاي شيار عميق يك رديفه بيشترين كاربرد را در ميان انواع بيرينگ‌ها دارند. به همين علت در طرح‌هاي زير و اندازه‌هاي مختلف توليد مي‌شوند.

بيرينگ‌هاي باز در طرح اصلي
بيرينگ‌هاي آب‌بند شده
بيرينگ‌هاي آب‌بند شده در برابر روغن نوع ICOSTM
بيرينگ‌ها با شيار محيطي با يا بدون خار فنري
 انواع ديگر بلبيرينگ‌هاي شيار عميق با كاربردهاي خاص در فصل « بيرينگ هاي مهندسي» و «مكاترونيك» آورده شده‌اند، كه شامل،

بيرينگ‌هاي مختلط
بيرينگ‌هاي عايق الكتريكي
بيرينگ‌ها براي دماي بالا
بيرينگ‌هاي مجهز به سنسور (Sensorized Bearing ) مي‌باشند.