تماس بگیرید:

(021) 33990405
(031) 36643546

بلبرينگ هاي شيارعميق از فولاد ضد زنگ

بلبرينگ هاي شيارعميق از فولاد ضد زنگ

بلبيرينگ‌هاي شيار عميق از فولاد ضد زنگ در مقابل خوردگي ناشي از رطوبت و مواد ديگر مقاوم مي‌باشند. اين بلبيرينگ‌ها داراي شياري عميق در سطح غلتش بوده كه با ساچمه‌ها مطابقت دارد و مشابه بلبيرينگ‌هاي شيار عميق استاندارد از جنس فولاد كربني كرمدار (فولاد بيرينگ) هستند. اين بيرينگ‌ها شيار جازني ندارند و مي‌توانند بار محوري را از هر دو جهت به همراه بار شعاعي حتي در سرعت‌هاي بالا تحمل كنند. بلبيرينگ‌هاي شيار عميق از فولاد ضد زنگ داراي خواص حركتي مشابه با بلبيرينگ‌ها از فولاد بيرينگ بوده ولي ظرفيت حمل بار كم‌تري دارند.