:شماره تماس 
 :واتس اپ کلیک کنید

بلبرينگ هاي تماس زاويه اي

بلبرينگ هاي تماس زاويه اي

بلبيرينگ‌هاي تماس زاويه‌اي در طرح‌ها و ابعاد مختلف توليد مي‌شوند.
طرح‌هايي كه بيشترين كاربرد مهندسي را دارند عبارتند از،


• بلبيرينگ‌هاي تماس زاويه‌اي يك رديفه (شكل1)

 

• بلبيرينگ‌هاي تماس زاويه‌اي دو رديفه (شكل2)


• بلبيرينگ‌هاي چهار نقطه تماس (شكل3)


• رولرهاي بادامكي دو رديفه (شكل4)


جزئيات بيرينگ‌هاي فوق و رولرهاي بادامكي كه در محدوده توليدات استاندارد هستند، در صفحات بعدي آورده شده است.

 
انواع ديگر بلبيرينگ‌هاي تماس زاويه‌اي
بلبيرينگ‌هاي تماس زاويه‌اي كه در اين بخش شرح داده مي‌شوند، در محدوده توليدات استاندارد مي‌باشند. انواع ديگري از بلبيرينگ‌ها تماس زاويه‌اي نيز توليد مي‌شوند كه به اختصار در زير توضيح داده مي‌شوند.


بلبيرينگ‌هاي تماس زاويه‌اي دقيق
اين بلبيرينگ‌ها در سري‌هاي ابعادي و طرح‌هاي مختلف توليد مي‌شوند. اين محدوده توليدات شامل بيرينگ‌ها براي نصب تكي، بيرينگ‌ها براي نصب جفتي و مجموعه بيرينگ‌هاي جفت شده در طرح‌هاي زير مي‌باشند،
• با يا بدون آب‌بند كم اصطكاك
• با سه زاويه تماس متفاوت
• با ساچمه‌هاي فولادي يا سراميكي
• در طرح استاندارد يا طرح مناسب براي سرعت‌هاي بالا (شكل5)


 

بلبيرينگ‌هاي تماس زاويه‌اي با مقطع باريك
اين بيرينگ‌ها داراي رينگ‌هاي باريك با مقطع ثابت، مستقل از اندازه بيرينگ در سري‌هاي خاص مي‌باشند. خصوصيات اين بيرينگ‌ها وزن كم و سفتي بالا مي‌باشند. اين بيرينگ‌ها داراي ابعاد اينچي بوده و در طرح‌هاي باز و آب‌بند شده زير
• بلبيرينگ‌هاي تماس زاويه‌اي يك رديفه و
• بلبيرينگ‌هاي چهار نقطه تماس
در هشت مقطع مختلف توليد مي‌شوند. (شكل6)
 

مجموعه بيرينگ‌هاي توپي چرخ
بيرينگ‌هاي توپي فلنجي چرخ (HBU ) كه در صنايع خودروسازي بكار مي‌روند، از انواع بلبيرينگ‌هاي تماس زاويه‌اي مي‌باشند. اين بيرينگ‌ها در طرح‌هايي توليد مي‌شوند كه داراي مشخصه‌هايي نظير جمع و جور بودن، وزن كم، سادگي نصب و قابليت اطمينان تقويت شده مي‌باشند. (شكل زير)