تماس بگیرید:

(021) 33990405
(031) 36643546

بالسکرو های دقیق

انواع دقیق بالسکرو شامل

 

 تا شماره

 ازشماره  

 بالسکرو دقیق

 

 32

 16

 FDW

 

 40

 32

 FDW

 

 63

 45

 FDW

 

 100

 63

 FDW

 

 

 

 

 

  FSH

 

 

 
 
دانلود
FDW16-32
 
FDW 32-40
 
FDW 45-63
 
FDW 63-100
 
FSH