:شماره تماس 
 :واتس اپ 

بالسکرو با گامهای خیلی دقیق

 

 
دانلود
نوع DFSH 16-32
 

بالسکرو با گامهای خیلی دقیق

گام

   قطر شافت      

           بالسکرو با گامهای خیلی دقیق

 32

16

DFSH

40

 20

DFSH