:شماره تماس 
 :واتس اپ کلیک کنید

بالسکروهای مینیاتوری

انواع بالسکرو مینیاتوری شامل

 

گام 

 قطر شافت      

 بالسکرو مینیاتوری

 1.0

 6

FSI

 1.0

 8

FSI

 1.5

 8

FSI

 2

 8

FSI

 2

 10

FSI

 2.5

 10

FSI

 2

 12

FSI

 2.5

 12

FSI