:شماره تماس 
 :واتس اپ 

بار معادل ديناميكي بيرينگ

بار معادل ديناميكي بيرينگ

بار معادل ديناميكي رولر بيرينگ هاي استوانه اي  كف گرد ،از رابطه  زيربه دست  مي آيد .
 P=Fa

با ما در شبکه های اجتماعی همراه شوید