:شماره تماس 
 :واتس اپ کلیک کنید

بار معادل بيرينگ

بار معادل بيرينگ

روش هاي محاسبه بار معادل  براي بيرينگ هاي INSOCOAT مشابه بيرينگ هاي بون پوشش مي باشد كه در بخش هاي زير آورده شده اند .
- بلبيرينگ هاي شيار عميق
- رولر بيرينگ هاي استوانه اي