تماس بگیرید:

(021) 33990405
(031) 36643546

بار معادل بيرينگ

بار معادل بيرينگ

روش هاي محاسبه بار معادل  براي بيرينگ هاي INSOCOAT مشابه بيرينگ هاي بون پوشش مي باشد كه در بخش هاي زير آورده شده اند .
- بلبيرينگ هاي شيار عميق
- رولر بيرينگ هاي استوانه اي