:شماره تماس 
 :واتس اپ کلیک کنید

بار معادل استاتيكي بيرينگ

بار معادل استاتيكي بيرينگ

براي رولربيرينگ‌هاي دو رديفه بدون قفسه تحت بار استاتيكي، بار معادل از رابطه زير به دست مي‌آيد.
PO=Fr