:شماره تماس 
 :واتس اپ 

بار معادل استاتيكي بيرينگ

بار معادل استاتيكي بيرينگ

براي بلبيرينگ‌هاي چهار نقطه تماس تحت بار استاتيكي بار معادل استاتيكي از رابطه زير به دست مي‌آيد.
Po=Fr+0.58Fa
 

 

با ما در شبکه های اجتماعی همراه شوید