:شماره تماس 
 :واتس اپ 

بار حداقل مورد نیاز

 

بار حداقل مورد نیاز

رابطة بین عمر و بار وقتی بار بسیار سبک است نامشخص بوده و مکانیسم خرابی دیگری به غیر از خستگی در این شرایط تعیین کننده می‌باشد.
به منظور عملکرد رضایت‌بخش، بیرینگ‌های غلتشی باید تحت بار حداقلی باشند. به عنوان قانون کلی این بار حداقل باید 0.02C برای رولربیرینگ‌ها و 0.01C برای بلبیرینگ‌ها باشد. این بار حداقل وقتی اهمیت دارد که شتاب در بیرینگ بالا بوده و سرعت در محدودة 50% یا بیشتر از سرعت حدی بیرینگ (Limiting Speed) که در جدوال آمده است، باشد (به بخش «سرعت‌ها و ارتعاشات» مراجعه کنید). اگر اعمال بار حداقل موردنیاز امکان‌پذیر نیست می‌توان از بیرینگ‌های ضد سایش استفاده کرد .
توصیه‌های لازم برای محاسبه بار حداقل برای هر نوع بیرینگ در بخش مربوط به آن بیرینگ آورده شده است.