:شماره تماس 
 :واتس اپ کلیک کنید

انواع چيدمان بيرينگ هاي جفت شده

انواع چيدمان بيرينگ هاي جفت شده

بيرينگ‌هاي جفت شده يك راه‌حل اقتصادي براي مشكلات چيدمان‌هاي مختلف بوده و داراي مزايا زير هستند.
• سادگي در نصب، زيرا رينگ‌هاي‌ مياني (Rings Intemediate ) نياز به تنظيم نداشته و به همين علت از خطاهاي نصب جلوگيري مي‌شود.
• تعيين دقيق موقعيت محوري، لقي يا پيش‌بار محوري در حين ساخت مشخص مي‌شود.
• ظرفيت حمل بار محوري و شعاعي زياد
• تعمير و نگهداري ساده، روانكاري را مي‌توان از طريق شيار و سوراخ‌هاي موجود بر روي رينگ‌ مياني انجام داد.
بيرينگ‌هاي جفت شده در سه چيدمان مختلف كه د ر نشان داده شده است، موجود مي‌باشند.

چيدمان جلو به جلو
در بيرينگ‌هاي جفت شده به صورت جلو به جلو، يك رينگ مياني بين دو رينگ خارجي قرار مي‌گيرد. لذا توليد اين بيرينگ‌ها نسبتاً ساده است. در چيدمان جلوبه‌جلو خطوط بار به سمت محور بيرنگ همگرا مي‌باشند. بار محوري از هر دو جهت تحمل مي‌شود ولي در هر جهت فقط يك بيرينگ آن را تحمل مي كند. 

چيدمان پشت به پشت
در بيرينگ‌هاي جفت شده به صورت پشت به پشت رينگ‌هاي مياني ما بين رينگ‌هاي خارجي و داخلي قرار مي‌گيرند. اين چيدمان نسبت به چيدمان جلو به جلو هزينه بيشتري دارد. در چيدمان پشت به پشت خطوط بار به سمت محور بيرينگ واگرا مي‌باشند و به همين علت چيدماني با سفتي بالا ايجاد مي‌كنند كه مي‌‌تواند بار خمشي را نيز تحمل كند. بار محوري از هر دو جهت تحمل مي‌شود ولي در هر جهت فقط يك بيرينگ آن را تحمل مي‌كند. (شكل زير)

 

چيدمان پشت سر هم
در چيدمان پشت سر هم نيز نياز به رينگ‌هاي مياني ما بين رينگ‌هاي داخلي و خارجي است ولي اين چيدمان به ندرت استفاده مي‌شود. خطوط بار هر دو بيرينگ موازي هم بود. و به همين دليل بارهاي محوري و شعاعي به صورت مساوي بين هر دو بيرينگ تقسيم مي‌شوند. بيرينگ‌هاي جفت شده به صورت پشت سر هم بار محوري را فقط در يك جهت تحمل مي‌كنند و لازم است نسبت به بيرينگ سومي كه مي‌تواند بار محوري را در جهت مخالف تحمل كند، تنظيم شوند. (شكل زير)