:شماره تماس 
 :واتس اپ کلیک کنید

انواع پیش بار

انواع پیش بار

پیش‌بار، وابسته به نوع بیرینگ، می‌تواند محوری یا شعاعی باشد. برای مثال، رولربیرینگ‌های استوانه‌ای، به علت طرح داخلی خاص، فقط پیش‌بار شعاعی می‌شوند و بیرینگ کف گرد و رولربیرینگ استوانه‌ای کف گرد فقط پیش‌بار محوری می‌شوند. بلبیرینگ‌های تماس زاویه‌ای یک ردیفه و رولربیرینگ‌های مخروطی (شکل زیر)، معمولاً به صورت محوری پیش بار می‌شوند و عموماً به همراه یک بیرینگ مشابه به صورت پشت به پشت (A) یا جلو به جلو (B) نصب می‌شوند. بلبیرینگ‌های شیار عمیق نیز عموماً به صورت محوری پیش بار می‌شوند و برای این منظور بلبیرینگ‌ها باید لقی اولیه بیشتر از نرمال (مثلاً C3) داشته باشد تا مانند بلبیرینگ تماس زاویه‌ای، یک زاویه تماس بزرگتر از صفر ایجاد شود.
برای هر دو نوع بیرینگ مخروطی و تماس زاویه‌ای، فاصله L بین مراکز فشار (Pressure Centers) در چیدمان جلو به جلو (شکل ) کوچکتر از فاصله‌ی I بین مراکز بیرینگ‌ها می‌باشد.

این بدین معنی است که چیدمان پشت به پشت(شکل ) توانایی تحمل ممان خمشی نسبتاً بزرگ‌تری را حتی اگر فاصله بین مراکز بیرینگ‌ها کم باشد، دارد، بار شعاعی ناشی از بار ممن و تغییر شکل ناشی از آن‌ها در این چیدمان کم‌تر از چیدمان جلو به جلو است.


اگر شفت در حین کارکرد از نشیمنگاه گم تر شود، پیش بار تنظیم شده در دمای محیط و در حین نصب افزایش خواهد یافت، این افزایش برای چیدمان جلو به جلو بیشتر از چیدمان پشت به پشت است. در هر دو حالت انبساط حرارتی در جهت شعاعی باعث کاهش لقی و یا افزایش پیش‌بار می‌شود. با انبساط حرارتی در جهت محوری پیش‌بار را برای چیدمان پشت به پشت کاهش و برای چیدمان جلو به جلو افزایش می‌یابد. فقط در چیدمان پشت به پشت برای فاصله مشخصی از دو بیرینگ و وقتی که ضریب انبساط حرارتی برای بیرینگ و اجزای دیگر مشابه باشد، انبساط حرارتی محوری و شعاعی همدیگر را خنثی کرده و پیش بار تغییر نمی‌کند.