:شماره تماس 
 :واتس اپ کلیک کنید

انواع بیرینگ ها

 

انواع بیرینگ ها

چیدمان بیرینگ ها علاوه بر بیرینگ شامل شفت و نشیمنگاه نیز می باشد. اهمیت روانکاری و آب بندی نیز غیرقابل انکار است. عملکرد بدون نقص یک بیرینگ به وجود یک روانکار مناسب بستگی دارد که علاوه بر روانکاری از خوردگی بیرینگ و نفوذ ذرات آلوده کننده خارجی نیز جلوگیری می کند. تمیزی محیط کارکرد عامل اساسی در عمر بیرینگ است.
به منظور طراحی چیدمان بیرینگ های غلتشی لازم است،
• بیرینگ مناسب انتخاب شود و
• ابعاد مناسب بیرینگ نیز تعیین شوند،
ولی این پایان کار نیست. جنبه های دیگر نیز باید بررسی شوند که عبارتند از،
• شکل و طراحی مناسب دیگر اجزای چیدمان،
• انطباق (Fit) مورد نیاز، لقی داخلی (Internal Clearance) بیرینگ یا پیش بار (Preload)،
• تجهیزات نگهدارنده (Holding Devices)،
• آب بندهای لازم،
• نوع و مقدار روانکار،
• روش نصب و بیرون آوردن و غیره.
هر کدام از موارد فوق در عملکرد، قابلیت اطمینان و هزینه چیدمان بیرینگ ها موثر می باشند.


میزان کار مورد نیاز بستگی به این دارد که آیا تجربه قبلی در رابطه با چیدمان مشابه موجود است یا خیر. وقتی تجربه قبلی موجود نیست، شرایط غیرمعمول وجود دارد یا هزینه چیدمان بیرینگ و مسائل مرتبط به آن اهمیت خاص پیدا می کند، میزان کار مورد نیاز افزایش می یابد. برای مثال محاسبات دقیق تر و یا آزمایش مورد نیاز است.
SKF به عنوان پیش رو در صنعت بیرینگ ها انواع گوناگون بیرینگ ها را در سری ها و طرح های مختلف تولید می کند. در بخش های بعدی، طراحان چیدمان بیرینگ ها می توانند اطلاعات لازم را به ترتیبی که مورد نیاز است، پیدا کنند. واضح است که ارائه کامل مطالبی که در برگیرنده کلیه جزئیات کاربردهای مختلف باشد، غیرممکن است.
اطلاعات ارائه شده در این بخش در مورد کل بیرینگ های غلتشی، یا حداقل گروهی از آنها صادق است و اطلاعات خاص و مربوط به هر نوع بیرینگ در بخش مربوط به آن بیرینگ آورده شده است.
توجه شود که اطلاعات مربوط به ظرفیت اسمی و حمل بار (Load Ratings)، سرعت اسمی و حد بار خستگی (Fatigue Load Limit) در جداول به شدت گرد شده اند.

به منظور فهم بهتر اصطلاحات رایج بیرینگ ها، این اصطلاحات به کمک اشکال توضیح داده شده اند. جزئیات کامل در رابطه با اصطلاحات و تعاریف بیرینگ ها را می توان در استاندارد ISO 5593:1997 تحت عنوان «فرهنگ اصطلاحات بیرینگ های غلتشی» (Rolling Bearings Vocabulary) پیدا کرد.
 


اصطلاحات بیرینگ ها

چیدمان بیرینگ (شکل1)

1- رولربیرینگ استوانه ای (Cylindrical Roller Bearing)
2- بلبرینگ چهار نقطه تماس (Four-Point Contact Ball Bearing)
3- نشیمنگاه
4- شفت
5- شانه پله شفت (Shaft Abutment Shoulder)
6- قطر شفت
7- صفحه قفل کننده (Locking Plate)
8- آب بند شعاعی شفت (Radial Shaft Seal)
9- رینگ فاصله انداز (Distance Ring)
10- قطر داخلی نشیمنگاه
11- سطح داخلی نشیمنگاه
12- درپوش نشیمنگاه (Housing Cover)
13- خار فنری (Snap Ring)
 


بیرینگ های شعاعی (شکل های 2 و 3)

1- رینگ داخلی
2- رینگ خارجی
3- جزء غلتنده (Rolling Element): ساچمه (Ball)، رولر استوانه ای (Cylindrical Roller)، رولر سوزنی (Needle Roller)، رولر مخروطی (Tapered Roller) و رولر بشکه ای (Spherical Roller)
4- قفسه (Cage)
5- آب بند – از جنس الاستومر (Elastomer)، نوع تماسی (در شکل نشان داده شده است) یا حفاظ فلزی (Sheild) غیر تماسی از ورق فولادی
6- قطر خارجی رینگ خارجی
7- قطر داخلی رینگ داخلی
8- قطر شانه رینگ داخلی (Inner Ring Shoulder)
9- قطر شانه رینگ خارجی
10- شیار محیطی خار فنری (Snap Ring Groove)
11- خار فنری
12- سطح جانبی (Side Face) رینگ خارجی
13- شیار نصب آب بند (Seal Anchorage Groove)
14- مسیر غلتش (Raceway) رینگ خارجی
15- مسیر غلتش رینگ داخلی
16- شیار آب بند
17- سطح جانبی رینگ داخلی
18- پخ (Chamfer)
19- قطر متوسط بیرینگ
20- پهنای کل بیرینگ
21- لبه راهنما (Guiding Flange)
22- لبه نگهدارنده (Retaining Flange)
23- زاویه تماس (Contact Angle)

 


 
بیرینگ های کف گرد ( Thrust Bearing)
(شکل 4)
24- واشر شفت (Shaft Washer)
25- مجموعه قفسه و اجزای غلتنده
26- واشر نشیمنگاه (Housing Washer)
27- واشر نشیمنگاه با سطح تکیه گاه کروی
28- واشر تکیه گاه (Seating Support Washer)