:شماره تماس 
 :واتس اپ کلیک کنید

اندازه گيري زاويه سفت كردن مهره قفل كن

اندازه گيري زاويه سفت كردن مهره قفل كن

 نصب بيرينگ هاي كوچك  و متوسط  را ميتوان به سادگي  با روشي  كه درزير  شرح داده  ميشود  وشامل اندازه گيري  زاويه سفت كردن  مهره قفل كن است ،‌انجام داد (شكل زير) مقادير زاويه در جدول زير  آورده شده اند.


قبل از سفت كردن مهره تا موقعيت نهايي بايد بيرينگ را بر روي سطح مخروطي  شفت يا غلاف به بالا فشار داده تا رينگ داخلي به طور كامل با محل نشستن خودتماس داشته و رينگ داخلي نتواند بر روي  شفت حركت كند با چرخاندن مهره به اندازه زاويه معين بيرينگ از جاي خودحركت  كرده ودرموقعيت نهايي قرار مي گيرد در صورت امكان  لقي باقيمانده  بايد اندازه گيري شود .
در نهايت بايد مهره  راباز كرده  واشر قفل كن را در جاي خود قرار داده و مهره را مجددا سفت كرده و آنرا با خم كردن يكي از پره هاي واشر در شيار هاي مهره قفل كرد.