تماس بگیرید:

(021) 33990405
(031) 36643546

اندازه گيري انبساط رينگ داخلي

اندازه گيري انبساط رينگ داخلي

روش اندازه گيري انبساط رينگ داخلي  روشي ساده ، سريع و دقيق  براي نصب  بيرينگ هاي بزرگ با رينگ داخلي   مخروطي  مي باشد ،‌ كه نياز به  اندازه گيري  لقي داخلي   قبل و بعد  از نصب  را برطرف  مي كند در روش SensorMount® رينگ داخلي   بيرينگ به سنسوري   مجهز  است كه به يك نشان  دهنده  ديجيتالي   متصل  مي باشند  بيرينگ  به كمك  ابزار   مناسب بر روي  سطح مخروطي  بالا رانده  مي شود وسنسور مقدار انبساط رينگ  داخلي  كه به قطر  داخلي (m) وكاهش لقي  (mm) مرتبط است ،‌را نشان مي دهد. جنبه هايي نظير اندازه  بيرينگ،‌ صافي سطوح ،‌جنس وطرح شفت وتو خالي  يا توپر بودن شفت دراين روش مهم  نمي باشند .