:شماره تماس 
 :واتس اپ کلیک کنید

انتخاب نوع آب بند ها

انتخاب نوع آب بند ها

آب‌بندها در چیدمان بیرینگ‌ها باید حداقل اصطکاک و سایش را داشته باشند در حالی که بیشترین حفاظت را حتی در بدترین شرایط کارکرد ایجاد کنند. از آنجایی که کارکرد بیریگ و عمر آن به مؤثرترین آب‌بندها به شدت وابسته است، اثر آلودگی‌ها در عمر بیرینگ یک عامل کلیدی در طراحی می‌باشد. برای اطلاعات بیشتر در رابطه با تأثیر آلودگی‌ها بر عملکرد بیرینگ به فصل «انتخاب ابعاد بیرینگ»  مراجعه کنید.
عوامل مختلفی را باید هنگام انتخاب آب‌بند برای چیدمان بیرینگ‌ها در نظر گرفت که عبارتند از:
• نوع روانکار: روغن یا گریس
• سرعت محیطی در سطح آب‌بندی
• چیدمان شفت: افقی یا عمودی
• فضای موجود
• اصطکاک آب‌بند و افزایش دمای ناشی از آن
• اثرات محیطی و
• هزینه‌ها
انتخاب آب‌بند مناسب برای عملکرد بیرینگ حیاتی است. بنابراین لازم است که نیازهای آب‌بندی و شرایط خارجی دقیقاً تعیین شوند. وقتی جزئیات کاربرد مشخص است.
دو نوع آب‌بند خارجی به همراه بیرینگ‌ها استفاده می‌شوند: تماسی و غیر تماسی. انتخاب نوع مناسب بستگی به نیازهای هر کاربرد دارد.


آب‌بندهای غیرتماسی
مؤثر بودن یک آب‌بند غیر تماسی خارجی بستگی به عملکرد آب‌بندی شیار باریک بین اجزای دورانی و ثابت دارد. این شیار می‌تواند محوری، شعاعی و یا ترکیبی از آن‌ها باشد (شکل 46).


این آب‌بندها ممکن است از یک شیار ساده تشکیل شده باند،‌یا به صورت پیچیده نظیر آب‌بندهای شیار دار باشند در هر حال به علت عدم تماس اصطکاک و سایش وجود ندارد. این آب‌بندها به سادگی توسط مواد آلوده کننده جامد صدمه نمی‌بینند و برای سرعت و دمای بالا مناسب هستند به منظور تقویت آب ‌بندی آن‌ها می‌توان گریس را بین شیارهای آن‌ها تزریق نمود. 


آب‌بندی‌های تماسی
مؤثر بودن آب‌بند‌های تماسی به توانایی آب‌بند در اعمال یک فشار حداقل بر سطح مقابل به وسیله یک لبه یا سطح باریک بستگی دارد. این فشار  به روش‌های زیر ایجاد می‌شود.
• خاصیت فنری آب‌بند، ناشی از خواص الاستیک جنس آب‌بند (a)
• تداخل بین آب‌بند و سطح مقابل (b) یا
• نیروی ناشی از فنر همراه با آب‌بند (c)
آب بندهای تماسی معمولاً بسیار مطمئن می‌باشند، به خصوص اگر سایش با ایجاد صافی سطح مناسب در سطح تماس و روانکاری لبه آب‌بند و سطح مقابل آن، در حداقل ممکن حفظ شود. اصطکاک آب‌بند بر روی سطح مقابل باعث افزایش دما می‌شود. که این مسئله از معایب آب‌بندهای تماسی است.

بنابراین آب‌بندهای تماسی فقط برای کاربردهایی که سرعت محیطی آن‌ها در حد معینی (که بستگی به نوع آب‌بند و صافی سطح مقابل آن دارد) است، به کار می‌روند. همچنین آن‌ها به خرابی مکانیکی ناشی از نصب غیر صحیح و یا ذرات جامد آلوده کننده حساس می‌باشند برای جلوگیری از خرابی ناشی از ذرات جامد معمولاً یک آب‌بند غیر تماسی را مقابل آب‌بند تماسی برای حفاظت آن قرار می‌دهند.