:شماره تماس 
 :واتس اپ 

انتخاب انطباق

انتخاب انطباق

هنگام انتخاب یک انتخاب عوامل شرح داده شده در زیر به همراه راهنمایی‌های کلی بالا باید در نظر گرفته شود.

1- شرایط دوران
منظور از شرایط دوران وضعیت رینگ بیرینگ نسبت به جهت بار می‌باشد  سه نوع مختلف شرایط دوران وجود دارد «بار دورانی (Rotaing Load)، بار ساکن (stationary Load) و جهت بار نامعین (Direction of Load Indeterminate).
«بار دورانی» در شرایطی وجود دارد که رینگ بیرینگ دوران می‌کند و بار ثابت است و یا رینگ ثابت است و  بار دوران می‌کند. در این شرایط تمام نقاط سطح غلتش در یک دوران  بیرینگ تحت بار قرار می‌گیرند. بارهای سنگین غیر دورانی ولی نوسانی نظیر بار وارده به دسته شاتون بار دورانی در نظر گرفته می‌شوند.
رینگ‌های تحت بار دورانی در صورتی که به صورت لق نصب شوند بر روی شفت یا نشیمنگاه چرخیده (خزش) و در نتیجه سطوح تماس دچار سایش (خوردگی سایشی) می‌شوند. برای جلویگری از این مشکل باید از انطباق تداخلی استفاده شود. درجه تداخل مورد نیاز بستگی به شرایط کارکرد دارد (نکات 2 و 4 در زیر).
«بار ساکن» در شرایطی وجود دارد که بار ثابت و رینگ ساکن است و یا بار و رینگ با سرعت یکسان دوران می‌کنند. بنابراین بار همواره به یک قسمت مشخص از رینگ وارد می‌شود. در این شرایط رینگ بیرینگ بر روی شفت یا در نشیمنگاه خود نمی‌چرخد و نیاز به انطباق تداخلی نیست، مگر این دلایل دیگری وجود داشته باشد.
«جهت بار نامعین» در شرایط بار خارجی متغیر، بارهای شوک، ارتعاش و بارهای ناشی از عدم بالانس در ماشین‌ها با سرعت بالا، وجود دارد. در این حالت جهت بار متغیر است و نمی‌توان بار را به طور دقیق تعیین نمود. وقتی جهت بار نامعین بوده و بارهای سنگین وجود داشته باشد باید هر دو رینگ بیرینگ را به صورت تداخلی نصب کرد. برای رینگ داخلی انطباق توصیه شده در شرایط بار دورانی استفاده می‌شود ولی برای رینگ خارجی در صورتی که نیاز به حرکت محوری بوده و بار زیاد سنگین نباشد از انطباق لق‌تر نسبت به انطباق توصیه شده در شرایط بار دورانی باید استفاده کرد.

2- مقدار بار
انطباق تداخلی رینگ داخلی بر روی شفت با افزایش بار و تغییر شکل رینگ، به تدریج لق شده و تحت اثر بار دورانی ممکن است که رینگ دچار خزش شود. بنابراین درجه تداخل باید بر اساس مقدار بار تعیین شود. هر چه مقدار بار بیتشر باشد و بخصوص اگر بار شوک وجود داشته باشد، تداخل بیشتر مورد نیاز است (شکل زیر).
مقدار بار بر اساس معیارهای زیر تعریف می‌شود.
•    بار سبک  – P ≤ 0,05 C 
•   بار نرمال – 0,05 C < P ≤ 0,1 C
•   بار سنگین  – 0,1 C < P ≤ 0,15 C
•   بار بسیار سنگین – P > 0,15 C

 3- لقی داخل بیرینگ
انطباق تداخلی بیرینگ بر روی شفت یا در نشیمنگاه باعث تغییر شکل الاستیک (انبساط یا انقباض) رینگ شده و در نتیجه لقی داخلی کاهش می‌یابد. مقدار معینی لقی باید در بیرینگ باقی بماند. (بخش «لقی داخلی بیرینگ‌ها» ) لقی اولیه و کاهش مجاز آن بستگی به نوع و ابعاد بیرینگ دارد. کاهش لقی ناشی از انطباق تداخلی ممکن است به حدی باشد که به منظور جلوگیری از پیش بار شدن بیرینگ باید از بیرینگ با لقی بیشتر از نرمال استفاده شود.(شکل 15)

4- شرایط دمایی
در بیشتر کاربردها رینگ خارجی دمای کارکرد کم‌تری از رینگ داخلی دارد.این مسئله ممکن است باعث کاهش لقی داخلی بیرینگ شود (شکل 16).


 

رینگ‌های بیرینگ در حین کار به دمای بالاتری نسبت به اجزای دیگری می‌رسند. این موضوع می‌تواند باعث لق شدن انطباق تداخلی رینگ داخلی بر روی شفت شده و یا انبساط رینگ خارجی ممکن است از حرکت محوری آن در نشیمنگاه جلوگیری کند. راه‌اندازی سریع و اصطکاک آب‌بندها نیز ممکن است باعث شل شدن انطباق رینگ داخلی شود. لازم است اختلاف دما و جهت انتقال حرارت در چیدمان بیرینگ‌ها به صورت دقیق مورد بررسی قرار گیرد.

5- الزامات مرتبط به دقت های حرکتی
به منظور کاهش تغییر شکل و ارتعاشات در ماشین آلاتی که نیاز به دقت حرکتی زیاد دارند. نباید از انطباق لق استفاده شود. محل استقرار بیرینگ (بر روی شفت یا نشیمنگاه) باید با تلرانس‌های ابعادی دقیق، حداقل گرید 5برای شفت و گرید 6 برای نشیمنگاه ماشینکاری شوند. تلرانس‌های دقیق‌تری باید برای استوانه ای بودن (cylindricity) به کار می‌روند (جدول 11)

 

 


6- طرح و جنس شفت و نشیمنگاه
انطباق رینگ بیرینگ بر روی شفت و یا در نشیمنگاه نباید باعث واپیچش (Distortion) غیر یکنواخت و در نتیجه انحراف از گرد بودن (Out- of- Round) ناخواسته رینگ شود. این مسئله برای مثال می‌تواند ناشی از ناپیوستگی در محل استقرار بیرینگ باشد. بنابراین نمی‌توان از نشیمنگاه دو تکه (Split Housing) برای ایجاد انطباق تداخلی استفاده کرد و  انطباق انتخاب شده نباید از گروه تلرانس H (و یا حداکثر K) تداخل بیشتری ایجاد کند به منظور ایجاد حمایت لازم از رینگ‌های بیرینگ در نشیمنگاه جدار نازک (Thin- Walled Housting)، نشیمنگاه از جنس آلیاژ سبک (Light Alloy Housing) و شفت‌های توخالی، معمولاً از تداخل بیشتری نسبت به آنچه برای نشیمنگاه فولادی با ضخامت زیاد یا چدنی و یا شفت توپر لازم است، باید استفاده کرد (به بخش «انطباق برای شفت توخالی» مراجعه کنید). همچنین برای شفت‌ها از جنس خاص ممکن است نیاز به انطباق تداخلی کم‌تری باشد.


7- راحتی نصب و درآوردن
بیرینگ‌ها با انطباق لق معمولاً راحت تر از بیرینگ ها با انطباق تداخلی نصب و در آورده می‌شوند وقتی که شرایط کارکرد ایجاب می‌کندکه از انطباق تداخلی استفاده شود و از طرف دیگری راحتی نصب و درآوردن یک الزام می‌باشد می‌توان از بیرینگ‌های تفکیک‌پذیر و یا بیرینگ‌های با رینگ داخلی مخروطی استفاده کرد. بیرینگ‌ها با رینگ داخلی مخروطی یا مستقیماً بر روی شفت  مخروطی نصب می‌شوند و یا به کمک غلاف واسطه یا غلاف بیرون کشیدنی بر روی شفت استوانه ای نصب می‌شوند (شکل  ).


 

 

8- جا‌به‌جایی بیرینگ شناور
اگر از بیرینگی که قابلیت تحمل جا به جایی محوری را در خود ندارد،  برای موقعیت شناور در یک چیدمان استفاده شود، باید یکی از رینگ‌های بیرینگ تحت هر شرایطی توانایی حرکت محوری را داشته باشد. با در نظر گرفتن انطباق لق برای رینگ تحت بار ساکن این مشکل حل می‌شود (شکل زیر ) وقتی که رینگ خارجی تحت بار ساکن است این حرکت محوری در داخل نشیمنگاه انجام می‌گیرد، اگ ربرای مثال از نشیمنگاه با جنس آلیاژ سبک استفاده می‌شود، یک بوش سخت شده معمولاً بین رینگ خارجی و نشیمنگاه نصب می‌شود تا از خرابی نشیمنگاه، به علت سختی کم‌تر جلوگیری شود. در غیر این صورت علاوه بر تخریب نشیمنگاه، پس از مدتی حرکت محوری بیرینگ  نیز محدود شده و یا کلاً از آن جلوگیری می‌شود.

اگر از رولربیرینگ‌های استوانه‌ای با یک رینگ بدون لبه، رولربیرینگ‌های سوزنی و یا رولربیرینگ‌ها توریدال CARB استفاده شود، هر دو رینگ را می‌توان به صورت تداخلی نصب کرد زیرا جا به جایی محوری در داخل بیرینگ انجام می‌‌گیرد.