:شماره تماس 
 :واتس اپ کلیک کنید

انتخاب ابعاد بيرينگ و روانكاري

انتخاب ابعاد بيرينگ و روانكاري

روش انتخاب ابعاد بلبيرينگ هاي شيار عميق  مختلط مشابه بيرينگ هاي فولادي مي باشد و لازم است مطابق راهنمايي هاي  بخش « انتخاب ابعاد بيرينگ » انجام شود. به علت مدول الاستيستيه بالاي ساچمه هاي سراميكي ضريب  اطمينان استاتيكي S0 بايد به ميزان  زير
 Shybrid=1.1s0 all-steel
 نسبت به بيرينگ هاي فولادي  افزايش  داده شود (جدول زير)


 


 روانكاري
اكثر بلبيرينگ هاي شيار عميق  مختلط  به صورت  آب بند  به همراه گريس مي باشند براي بيرينگ هاي باز گريس  نوع SLF LGHP2 براي موتور هاي  الكتريكي توصيه مي شود . براي سرعت هاي بالا ودر دماي پايين تر از70oc  استفاده از گريس SKF LGLC2 يا SKF LGT2 توصيه مي شود .
در كاربرد هايي كه عمر  زياد در سرعت هاي كاركرد بالا الزامي است ،‌بايد از روانكار روغن استفاده شود .روش هاي زير  براي روانكاري توصيه مي شوند .
- روانكاري  به روش جت  روغن
- روانكاري  به روش  مخلوط روغن و هوا

روانكاري به روش مخلوط روغن و هوا كمك سيستم VOGEL OLA Oil+Air روانكاري مطمئن با ميزان  روغن كم را تضمين مي كند اين سيستم باعث كاهش دماي كاركرد در سرعت هاي بالا وكاهش انتشار  روغن  به محيط زيست  مي شود