تماس بگیرید:

(021) 33990405
(031) 36643546

انتخاب ابعاد بیرینگ مکاترونیک

انتخاب ابعاد بیرینگ

بیرینگ ها در بیرینگ های مجهز به سنسور باید مانند دیگر انواع بیرینگ ها انتخاب شوند،‌ لذا باید عوامل موثر در انتخاب بلبیرینگ های استاندارد شیار عمیق در نظر گرفته  شوند.