تماس بگیرید:

(021) 33990405
(031) 36643546

انتخاب ابعاد بيرينگ با استفاده از معادلات عمر

 

انتخاب ابعاد بيرينگ با استفاده از معادلات عمر

 

در كاربردهايي كه در آنها بار وارده به بيرينگ از نظر اندازه و جهت متغير است عمر بيرينگ را نمي‌توان مستقيماً محاسبه نمود و لازم است كه بار معادل مربوط به شرايط متغير محاسبه شود. بار متغير مي‌تواند با تغييرات سرعت، دما، شرايط روانكاري و درجة آلودگي همراه باشد، با پيچيده شدن شرايط، انجام محاسبات مربوطه مشكل مي‌شود.

 

صفحات زیر مجموعه
صفحات زیر مجموعه
صفحات زیر مجموعه
صفحات زیر مجموعه