:شماره تماس 
 :واتس اپ 

انتخاب ابعاد بیرینگ با استفاده از معادلات عمر

 

انتخاب ابعاد بیرینگ با استفاده از معادلات عمر

 

در کاربردهایی که در آنها بار وارده به بیرینگ از نظر اندازه و جهت متغیر است عمر بیرینگ را نمی‌توان مستقیماً محاسبه نمود و لازم است که بار معادل مربوط به شرایط متغیر محاسبه شود. بار متغیر می‌تواند با تغییرات سرعت، دما، شرایط روانکاری و درجة آلودگی همراه باشد، با پیچیده شدن شرایط، انجام محاسبات مربوطه مشکل می‌شود.

 

با ما در شبکه های اجتماعی همراه شوید