:شماره تماس 
 :واتس اپ کلیک کنید

انتخاب ابعاد بیرینگ با استفاده از معادلات عمر

 

انتخاب ابعاد بیرینگ با استفاده از معادلات عمر

 

در کاربردهایی که در آنها بار وارده به بیرینگ از نظر اندازه و جهت متغیر است عمر بیرینگ را نمی‌توان مستقیماً محاسبه نمود و لازم است که بار معادل مربوط به شرایط متغیر محاسبه شود. بار متغیر می‌تواند با تغییرات سرعت، دما، شرایط روانکاری و درجة آلودگی همراه باشد، با پیچیده شدن شرایط، انجام محاسبات مربوطه مشکل می‌شود.